Information till dig som
får cytostatikabehandling
Att få cytostatika innebär att både friska och
sjuka celler påverkas. Detta kan medföra en del
biverkningar beroende på dos och typ av
cytostatika. Dessa besvär är tillfälliga och
försvinner successivt när behandlingen avslutas.
Skillnaderna kan vara stora mellan patienter som
får samma typ av behandling.
Lev livet så normalt som möjligt och gör det du
orkar. Finn en balans mellan motion, frisk luft
och vila.
Kost
Vid tumörsjukdomar har man vanligen ett ökat
behov av energi och näring.
Under Din cytostatikabehandling kan en del
matproblem uppkomma som till exempel
smak och luktförändringar, aptitlöshet,
illamående, diarré och förstoppning.
Vid minskad matlust kan man prova att äta små
portioner och flera gånger under dagen. Undvik
fet mat och prova kall mat istället för varm.
Illamående
Illamående och kräkningar är välkända
biverkningar av cytostatikabehandling, men alla
som behandlas drabbas inte. Olika typer av
cytostatika ger olika mycket besvär.
Oftast ges någon form av förebyggande
behandling mot illamående.
Munhygien
Vid cytostatikabehandling kan man få besvär
från munhålan. Munslemhinnan kan bli
irriterad och sveda, torrhetskänsla eller smärta
kan förekomma. Krossad is att suga på kan lindra
besvär i munnen.
Borsta tänderna försiktigt med extra mjuk
tandborste och mild tandkräm med fluor. Vid
tandläkarbesök bör du informera din tandläkare
om att du behandlas med cytostatika.
Diarré och förstoppning
Det är vanligt med någon typ av reaktion från
tarmen och då är det viktigt att dricka mycket.
Förutom cytostatikans effekt på slemhinnan i
tarmen kan besvären bero på ändrade matvanor
eller inaktivitet.
Håravfall
Vissa cytostatika orsakar håravfall. Övrig
kroppsbehåring kan också påverkas. Alla som
behöver peruk har möjlighet att köpa två stycken
per kalenderår mot en egenavgift, även lösögonfransar kan erhållas – dessa är kostnadsfria.
När cytostatikabehandlingen är avslutad växer
håret ut igen, ibland med ändrad färg och
kvalitet.
Infektionskänslighet
Ökad infektionskänslighet är vanlig då
nybildningen av vita blodkroppar försämras. Den
känsligaste perioden brukar infalla 7-14 dagar
efter en behandling med cytostatika. Håll god
handhygien med både tvåltvätt och handsprit.
Undvik att träffa sjuka personer i din omgivning.
Trötthet
Cytostatikabehandling är både fysiskt och
psykiskt ansträngande och det är inte konstigt om
man blir trött och orkar mindre än man brukar.
Försök att ta promenader utomhus och ta korta
vilopauser vid behov. Motion kan motverka viss
trötthet vid behandling.
Rekommendation angående solning
Sola inte i anslutning till behandlingsdagarna.
Sola försiktigt och använd solskydd.
Rekommendation angående alkohol
Sparsam konsumtion eller ingen alls under
behandlingsdagarna och måttlig för övrigt.
Sex och samlevnad
Att drabbas av cancer innebär ofta en påverkan
av sexuallivet, i högre eller mindre grad, och
under kortare eller längre tid.
Sexualiteten handlar om så mycket mer än den
fysiska tillfredsställelsen. Behovet av närhet,
ömhet och bekräftelse är viktiga delar i en
relation.
Cytostatikabehandling är inget hinder för att man
kan fortsätta att vara sexuellt aktiv.
Slemhinnorna i underlivet kan bli sköra och
lättblödande till följd av behandlingen, Du är
även något mer infektionskänslig.
Använd preventivmedel för att undvika
graviditet under pågående cytostatikabehandling.
Tag kontakt med behandlande personal vid:
 Feber över 38C eller andra tecken på infektion
 Ihållande kräkningar
 Frekventa diarréer
 Andra akuta besvär
Tala alltid om för behandlande läkare och
sjuksköterska om biverkningar uppstår.
Många gånger kan man förebygga eller lindra
besvär.
På vår behandlingsenhet arbetar arbetsterapeut
sjukgymnast och kurator.
Arbetsterapeut och fysioterapeut kan vara
behjälplig med energibesparande arbetssätt,
hjälpmedel och anpassad fysisk aktivitet.
I kuratorns arbetsuppgifter ingår
samtalsbehandling av olika slag för dig som
patient eller närstående/familj. Kuratorn kan ge
information och vägledning som rör samhällets
stöd och resurser. Även frågor om rehabilitering
och rekreation samt vägledning i frågor som
gäller barn som anhörig.
Egna anteckningar
Våra telefontider till
Medicinska behandlingsenheten
Onkologi
är kopplade till ett telefonbokningssystem.
Detta innebär att du blir kopplad till
ett Talsvar och får boka tid för återuppringning
av sköterska.
Du kan ringa och boka en samtalstid till
sjuksköterska vardagar 7.00 - 17.00
( fredagar 7.00 - 15.00 )
Våra återuppringnings tider är
mån – torsd 9.00 - 15.30
fre 9.00 - 14.00
Telefon: 019-6021382
Akuta samtal
Kvällstid och helger avd 85
Telefon: 019-6021385