Avtalsområde B

advertisement
Uppföljning Läkemedelsstatistik, Cytostatika
Bilaga 7.2.1
LS 2016-0325
___________________________________________________________________________________________________
Avtalsområde B – Förteckning över variabler i restvolymstatistik
cytostatika
GLN
GLNnamn
Beställningsdatum och -tid
Dosbekräftelsedatum och -tid
Datum och tidpunkt för klarmarkering
Servicenivå
Satsnr
Varunr
Varunamn
Generiskt namn
Förpackningsstorlek
Förp enhet
Styrka
Styrka per enhet
mg-pris
Plockad mängd
Antal plockade förpackningar
Plockad använd mängd
mg,ml etc
Batchnr ingående läkemedel
ATC-kod
Leveransdatum
Leveranstidpunkt
Beredningsenhet
1 (1)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards