Avtalsområde B

advertisement
Uppföljning Läkemedelsstatistik, Cytostatika
Bilaga 7.2.1
LS 2016-0325
___________________________________________________________________________________________________
Avtalsområde B – Förteckning över variabler i restvolymstatistik
cytostatika
GLN
GLNnamn
Beställningsdatum och -tid
Dosbekräftelsedatum och -tid
Datum och tidpunkt för klarmarkering
Servicenivå
Satsnr
Varunr
Varunamn
Generiskt namn
Förpackningsstorlek
Förp enhet
Styrka
Styrka per enhet
mg-pris
Plockad mängd
Antal plockade förpackningar
Plockad använd mängd
mg,ml etc
Batchnr ingående läkemedel
ATC-kod
Leveransdatum
Leveranstidpunkt
Beredningsenhet
1 (1)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards