Scenario nr: 1
KIR
Instruktion till markör och övningsledare
Endast akutjournal (RETTS) delas ut till den som ska öva som läkare. Initialt agerar markören enligt
nedanstående scenario och förberedd akutjournal. Endast förutsättningar uppläses för övande läkare.
All annan information delges endast om övande läkare frågar eller undersöker.
Scenario
Förutsättningar: Du är sekundärjour på medicinakuten. Klockan är 23.30 och du jobbar
tillsammans med primärjouren som är vaken. Bakjour i hemmet.
Bakgrund: Kvinna 45 år gammal. Patienten har för 6 månader sedan opererats för
bröstcancer. Får cytostatika var 3e vecka på Onkologen.
Aktuellt: Sedan ett dygn tillbaka feber 39°C. Trött. Huvudvärk. Provat Panodil med viss
effekt.
Svar på direkta frågor:
hosta- nej,
halsont-nej.
Sveda vid miktion/trängningar –nej.
Avföring- något lös men ej vattentunn. Tidigare haft problem med diarré efter cytostatika,
legat inne vid ett tillfälle och fått Flagyl(i journalen ser man clostrideprov positivt vid det
vårdtillfället) .
senaste cytostatika – 2 veckor sedan.
Kända fjärrmetastaser – nej
Syfte med cytostatikan- adjuvant
Har pat venport - ja
Läkemedel: Cytostatika enligt särskild ordination. Betapred, Primperan och Ondansetron
enligt särskild ordination. Oxascand 5mg 1-2 vb. Loperamid 2 mg vb.
Status: AT något trött och blek. Kapillär återfyllnad ua. Puls 98. Bltr 90/70. Sat 96% AF 18
Temp: 38,8°C med Panodil i kroppen Neurologi: ingen nackstyvhet, ingen ljusskygghet,
neurologi ua( om någon nu skulle göra neurologstatus). Cor & pulm: ua.
EKG:ua
Lab: Från början: blodstatus Hb 110, vita 20, trombocyter 115. krea 100, K+ 4,0, /Na+ 135,
CRP 60. ALP 1 och ALAT 0,31.
På begäran/beställning: neutrofila 0,25
Bildmedicin: Om beställt rtg pulm är denna utan infiltrat eller svikttecken.
Behandlingsförlopp: Om behandlande läkare genomför en åtgärd ska detta leda till nedan
beskrivna respons från markören:
1: Valfri kristalloid vätska 1000 ml på 4-8 timmar → blodtrycket stiger till 140/85 under natten
o.s.v
Följande åtgärder bör vara vidtagna i rätt ordning för ”godkänt” handläggande:
1: Blododling med tidsskillnad (dvs blododling taget från venport samt perifert blod samtidigt
och ”med tidsskillnad” anges i lab-remissen)
2. NPH- och urinodling, faecesodling inkl clostridietoxin.
3. Meronem alt Fortum/Tienam alt Tazocin ordinerat. Claforan eller annan smalare
antiobiotika ger fel.
4. Pat isoleras
(5. ej obligat) Kontakta Onkologen för övertag
Detta hände sen: positivt clostridetoxin, höga nivåer. Ingen växt i odlingar. Fortsatt lös
avföring men ingen vattentunn diarré. Insatt på Vancomycin och utsatt
Meronen/Tienam/Tazocin med fallande vita och CRP. Afebril. Initialt neutrofila runt 0.2 och
isolerades fortsatt. Steg sedan till > 0.5 och isolering hävdes. Kunde gå hem i
habitualtillstånd efter 8 dagar.
o.s.v.