Årsmöte på Såstaholm Konferens

advertisement
G
astrointestinal
O
nkologisk
F
örening
____________________________________________________________________
Årsmöte på Såstaholm Konferens
Torsdagen den 12 november 2015
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 13.05
Välkomna
13.05 – 15.00
Protonbehandling vid GI-cancer
13.00 – 13.15
Skandionkliniken: Virtuell rundvandring på den nyöppnade
kliniken.
13.15 – 13.50
Varför protonbehandling när vi har IMRT fotoner?
13.50 – 14.10
Protonbehandling vid GI-cancer
14.10 – 14.40
Nationellt target-arbete vid cancer recti. Nationell tele-länkrond
14.40 – 15.00
Hur skall vi utnyttja protonbehandling vid GI-cancer?
Diskussion
15.00 – 15.30
Kaffe
15.30 – 16.00
Brachyterapi vid rektalcancer
16.00 – 16.30
ASCO: Årets viktigaste presentationer
16.30 – 18.00
Nivåstrukturering vid analcancer
16.30 – 16.45
Analcancer i sydöstra Götaland. Tio års uppföljning.
Anna Hemer
16.45 – 17.00
Analcancer, vad berättar NOAC-registret.
Ottilia Leon
17.00 – 17.15
Analcancer bör behandlas vid fyra centra i Sverige – förslag till
nivåstrukturering
Bengt Johansson
17.15 – 17.30
Onkologisk behandling vid analcancer bör inte nivåstruktureras
Pehr Lind
17.30 – 18.00
Diskussion
19.00 -
Middag
Jan-Erik Frödin
Årsmöte GOF 2015-11-12 - 13
Moderator:
Mats Perman
Michael Gubanski
Håkan Nyström
Michael Gubanski
Mats Perman
Calin Radu
Jan-Erik Frödin
Moderator
Anders Johnsson
1(2)
Fredagen den 13 november 2015
08.30 – 09.00
Årsmöte
09.00 – 12.00
Symposium Colorectal Cancer: Targeted Therapy and
Maintenance Treatment
09.00 – 10.00
Bengt Glimelius´ Honorary Lecture:
09.00 – 09.05
Introduction
09.05 – 10.00
Why is clinical outcome different in the general population
with mCRC compared to patients treated in clinical trials.
10.00 – 10.30
Kaffe
10.30 – 11.10
Maintenance Treatment in Colorectal Cancer. To use or not to
use?
11.10 – 11.30
Targeted drugs in CRC according to GOF
11.30 – 12.00
Discussion
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 13.45
Kliniska vardagsproblem:
Diskussion utifrån några patientfall
13.45 – 14.15
Cytostatikaval vid HIPEC-behandling. Adjuvant systemisk cytostatika
efter HIPEC. Redovisning av arbetsgruppens förslag. Diskussion
14.15 – 14.45
Rapport från aktuella studier
Av GOF ackrediterade studier:
CRITICS, TopGear, Neores II
RAPIDO, SCOT
Mateo
Övriga studier:
Nordic 8, Nordic 9,
Fluo-Heart
Foxtrot
14.45
Moderator:
Pehr Lind
Gunnar Folprecht
Anders Johnsson
Peter Nygren
Moderator:
Gustaf Silander
Mia Karlberg
Moderator:
Jan-Erik Frödin
Pehr Lind
Åke Berglund
Anders Johnsson
Åke Berglund
Jan-Erik Frödin
Peter Nygren
Mötets avslutande
Kaffe
Årsmöte GOF 2015-11-12 - 13
2(2)
Download