SvTx Höstmöte 2017 Program - Svensk Transplantationsförening

advertisement
SVENSK TRANSPLANTATIONSFÖRENING
PRELIMINÄRT PROGRAM HÖSTMÖTE 2017
Norrlands nation, Uppsala
Torsdagen den 19 oktober
10.00-12:00
12:00-12:30
12:30-12:35
12:35-12:55
12:55-13:15
13:15-13:35
13:35-13:55
13:55-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:30
15:30-15:50
15:50-16:10
16:10-16:30
16:30-16:50
16:50-17:10
17:15-18:00
19:00-
Thoraxmöte
Lunch
Välkomna
THORAX
CLAD efter lungtransplantation
Chronic pain after lungtransplantation
Hjärttransplantation
IMMUNOLOGI
HLA antikroppsundersökning med ’solid
phase’-teknik - LUMINEX
IdeS – den immuniserade patienten
AB0 – skiften i protokollet
De novo DSA – vad ska eller kan man göra?
STEP – korsvis donation i Skandinavien
Kaffe
INFEKTION
Hepatit E och organtransplantation
Vaccination inför och efter transplantation
BK virus
BARNTRANSPLANTATION
Njursjukdomar hos barn
Barnnjurtransplantation
Årsmöte Svensk Transplantationsförening
Middag Norrlands nation
Amir Sedigh, Tx-kirurg Uppsala
Moderator: Anna Forsberg
Muhammed Fakhro, Thoraxkirurgen, Lund
Anna Forsberg, professor, Lund
Jakob Lundgren, Lund
Moderator: Amir Sedigh
Torsten Eich, KITM Uppsala
Tomas Lorant, Tx-kir, Uppsala
Helena Genberg, Tx-kir, Huddinge
Pål Føyn Jörgensen, Tx-kir, Uppsala
Per Lindnér, Tx-kir, Sahlgrenska
Moderator:
Marie Felldin, Nefrolog, Göteborg
Britt-Marie Eriksson, Infektion, Uppsala
Camilla Lorant, Infektion, Uppsala
Moderator:
Gianni Ennio Celsi, Barnnefrolog, Uppsala
Tim Scholz, Tx-kir, Uppsala
Fredagen den 20 oktober
8:30-9:30
9:30-10:00
10:00-10:15
10:15-10:45
10:45-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
11:40-12:00
12:00-12:20
12:20:12:40
12:40-13:00
13:00-
Inspirationsföreläsning
Kaffe
DONATION och PRESERVATION
Nationellt projekt om Tx-koordinering
DCD – hur lång har vi kommit?
Maskinperfusion med heparinisering
BETACELLERSÄTTNING VID SVÅR T1DM
Pankreastransplantation
Ö-transplantation
INFÖR OCH EFTER
Patientundervisning
Uterus- och njurdonatorer – hur mår de?
Vårdprogram för pre- och psot tx malignitet
Summering, tack och farväl
Grab-and-go-lunch och hejdå
Inbjuden gästföreläsare
Moderator:
Christina Andreasson, Tx-koordinator, Uppsala
Markus Gäbel, Tx-kir, Göteborg
Amir Sedigh, Tx-kir, Uppsala
Moderator:
Aksel Foss, Tx-kir, Uppsala
Trond Jensen, diabetolog, Oslo
Moderator:
Lydia Junebjörk
Niklas Kvarnström, Tx-kir, Göteborg
Vivan Hellström, Tx-kir, Uppsala
Amir Sedigh, Tx-kir, Uppsala
Download