Onkologidagarna i Sundsvall 22 – 24 mars 2006

advertisement
Välkomna till
Onkologidagarna i Sundsvall 22 – 24 mars 2006
Hotell Södra Berget
Tisdag 21 mars
Kl 18.00
Utbildningssymposium i samarbete med Merck AG
Moderator: Roger Henriksson
Finns det en framtid för vaccination som prevention
och terapi vid cancer?
Biologiska aspekter – och var står vi idag?
Cervixcancer
Lungcancer
Håkan Mellstedt
Joachim Dillner
Roger Henriksson
Onsdag 22 mars
Förmiddag - Styrelsemöten/Föreningsmöten/Planeringsgrupper,
studiegruppsmöten mm.
12.00-13.00
Onkologidagarnas välkomstlunch
13.00-13.30
Onkologidagarnas öppnande
Lena Carlsson/
Lars Franzén
13.30-14.30
Acta Oncologica Lecture
Lennart Hardell
Moderator: Lars Franzén
Vad blev det av fenoxisyror och cancer? – historiska lärdomar
om försiktighetsprincipen vid cancerprevention.
14.30-15.00
Utställning med kaffe
15.00- 17.30
Vad får cancerläkemedel kosta och vem skall ta ansvaret för detta?
Moderator: Bertil Jonsson/Roger Henriksson
Vad kan Läkemedelsverket göra?
Bertil Jonsson
Vad gör socialstyrelsen?
Bo Lindblom
Hur ser Socialdepartementet på kostnadsökningen?
Kent Waltersson
Läkemedelsförmånsnämndens syn?
A-C Tauberman
Sjukvårdshuvudmannens synpunkter?
Ellen Hyttsten
Verksamhetschefens dilemma?
Göran Edbom
17.30 – 18.00
Anslagstavlan
18.00 – 21.00
Mingelbuffé i utställningslokalen
Torsdag 23 mars
08.00 – 09.45
Framtidens strålterapi
Moderator: Göran Edbom, Tor Ekman
Partikelterapi.
Grundläggande fysik och teknik
Biologi och forskning
Nationell strålterapianläggning
Bakgrund-utredning
Organisation
Fortsatt process
Comprehensive network
Distribuerad kompetens
Barnradioterapiprojektet
Interaktiv rond - demonstration
Anders Montelius
Ingela Turesson
Björn Zackrisson
Leif Lyttkens
Thomas Björk-Eriksson
Mikael Karlsson
Lena Carlsson/Björn Zackrisson
Frågor och diskussion
Moderator: Lars Franzén/Per Nilsson/
Björn Zackrisson/Ingela Turesson
09.45 – 10.15
Utställning med kaffe
10.15 – 11.30
Symposium
Cancerplan – Regionala och nationella samt
internationella aspekter
Moderator: Ulrik Ringborg
11.30 – 12.30
Lunch
12.30 – 13.30
Jan Waldenström Lecture
Moderator: Elisabeth Lidbrink
Aspects on the clinical use of target therapy
13.30 – 13.45
Anslagstavlan
13.45 –14.15
Utställning med kaffe
14.15 – 15.45
Symposium
Nationella riktlinjer – Prostata cancer
Moderator: Jan-Erik Damber
15.45 – 17.15
Symposium
Knepiga besked och bärande relationer.
Moderator: Pär Salander
Maria Friedrichsen
Bertil Axelsson
17.15 – 18.15
Elis Berven Lecture
Moderator: Gunilla Enblad
Normalvävnadsreaktioner i samband
med strålbehandling
19.30
Onkologidagsmiddag
Fredag 24 mars
08.00 – 08.30
08.30 – 09.45
Nationella riktlinjer Är vertikala prioriteringar möjliga?
Symposium
Heikki Joensuu
Ingela Turesson
Hans Starkhammar
Nationella riktlinjer vid colorectal cancer
Moderator: Bengt Glimelius
09.45 – 10.15
Utställning med kaffe
10.15 – 11.30
Symposium
Nationella riktlinjer vid bröstcancer
Moderator: Erika Isaksson
11.30 – 12.00
Hur står sig cancerforskningen i Sverige?
Moderator: Roger Henriksson
12.00
Presentation av 2007 års Onkologidagar
12.15
Avslutning
KONTAKTPERSONER
Programkommitté:
Lars Franzén
Lena Carlsson
Roger Henriksson
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Susanne Fredriksson
Monica Sandström
[email protected].se
[email protected]
Rickard Danell
Download