Läs mer om föreläsningen och föreläsarna här

advertisement
 Fysisk aktivitet – Från vaggan till graven Lördagen 16 april kl. 13:30 – 15:00 i Pedagogen, Hus A, Kjell Härnqvistsalen Årets tema för Vetenskapsfestivalen är ”Unika men lika” och detta uttryck
stämmer bra med hur hjärnan fungerar. Vi är alla unika individer, men alla
våra hjärnor påverkas lika positivt av fysisk aktivitet och träning! Med en
intressant uppställning av föredragshållare bestående av bland annat forskare, politiker, idrottsfolk och författare, hoppas vi förmedla vikten av att
vara fysiskt aktiv under hela livet. Vår hjärnas funktion och hälsa påverkas
positivt av att vi rör på oss under livets alla skeden som skolåldern, arbetsför
ålder och under ålderdomen!
Medverkande: David Lega David Lega är kommunalråd i Göteborg och har haft en
karriär som elitidrottare inom simning. Han har deltagit i
två paraolympiska spel (1996 och 2000) och under åren
1995-2000 slog han hela 14 världsrekord. Han föreläser
även om positivt tänkande och ledarskap.
Ingmar Skoog Ingmar Skoog är professor vid sektionen för psykiatri och
neurokemi vid Göteborgs universitet samt överläkare vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hans forskargrupp gör
epidemiologiska studier om demens och Alzheimers sjukdom. Bland annat har hans grupp visat att livsstilsfaktorer
som stress i medelåldern, högt blodtryck och fetma leder till
ökad risk för demens senare i livet.
Lina Bunketorp-­‐Käll Lina Bunketorp-Käll är doktor och forskar vid Göteborgs
Universitet samt leg fysioterapeut vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon forskar om hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan, dess funktioner och formbarhet. Hon har
bland annat visat i en studie att extra fysisk aktivitet för
barn ökar deras prestation i skolan.
Georg Kuhn Georg Kuhn är professor och forskar vid Institutionen för
Neurovetenskap och Fysiologi vid Göteborgs universitet.
Hans forskning rör sig bland annat om hjärnans formbarhet
och bildandet av nya nervceller i den vuxna hjärnan. Vidare
utför hans grupp epidemiologiska studier av hur fysisk kondition i tonåren påverkar risk för sjukdomar i hjärnan senare
i livet.
Ingibjörg Jonsdottir Ingibjörg Jonsdottir är professor och verksamhetschef vid
Institutet för stressmedicin (ISM) som är VG Regionens
kunskapscentrum inom stressområdet. Hon forskar om
stress, stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom samt
hur fysisk aktivitet kan motverkar dessa.
Mats Nahlbom Mats Nahlbom är lärare i naturvetenskap samt matematik
för grundskolans senare år. Sedan 2011 har Mats tillsammans med en projektgrupp i Valdemarsvik utvecklat och
drivit ett projekt med utgångspunkt i modern hjärnforskning, gällande inverkan av pulshöjande fysisk aktivitet på
elevers skolresultat i teoretiska ämnen.
Anneli Hulthén Anneli är kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Hon
har blivit invald i både riksdagen och EU-parlamentet.
Några av de uppdrag hon gjort är att sitta med i Byggnadsnämnden, Trafiknämnden och Miljönämnden i Göteborg. Har även varit ordförande i AB Framtiden, BRG
och Göteborg och Co. I sitt yrkesliv har hon engagerat sig
i innebandytävlingar, friidrott, fotboll, Gothia Cup mm.
Själv är hon en glad motionär som har deltagit i lopp som
Vätternrundan, Hisingen runt, Göteborgsvarvet, Blodomloppet mm. Hon är nominerad att bli ordförande i Göteborgs Friidrottsförbund.
Anna Iwarsson Anna är författare, föreläsare och styrelsearbetare. Hon har
30 års erfarenhet inom tränings-, hälso-, och sjukvårdsbranschen. I april kommer hennes rapport Sitta är det nya
röka - del 2. Åren 2000-2012 var hon generalsekreterare för
IF Friskis & Svettis i nio länder. Hon är leg fysioterapeut
och har en bakgrund som chefsfysioterapeut på Danderyds
sjukhus i Stockholm. Hon har sju förtroendeuppdrag och är
bland annat ledamot i styrelsen för Svensk Idrott.
Kalle Selander -­‐ Moderator Kalle är utvecklingschef i Karlskoga
Kommun. Han har en mångårig vana vid
kommunikation och har jobbat som föreläsare, regissör, skådespelare, konferencier, moderator och organisationsutvecklare. Kalle har en bakgrund som landskapsutvecklare i Örebro och har en
passionerad inställning till all idrott. Han
är ständig speaker vid Göteborgs Jubileumslopp.
Thomas Linden -­‐ Moderator Thomas är överläkare i neurologi, docent i neurovetenskap vid Göteborgs
Universitet och gästprofessor vid Florey Institute of Neuroscience and
Mental Health i Melbourne, Australien.
Hans forskning undersöker bland annat hur man kan påverka återhämtning
efter sjukdom och skada i hjärnan med
träning och miljöfaktorer. Hans har
visat hur mycket dessa funktioner påverkas hos personer som insjuknat i
stroke.
Download