Konferensdagen VAD PASSAR VEM? Aktuell psykoterapiforskning

advertisement
Konferensdagen VAD PASSAR VEM? Aktuell psykoterapiforskning
Tid: lördagen den 22 november 2014 mellan kl. 10 och 18
Lokal: Aula Magna, Stockholms universitet
PROGRAM
9.30–10.00: Registrering och kaffe
10.00–10.10: Inledning, Gunnar Bohman, RPC
10.10 – 11.25: Bruce Wampold (University of Wisconsin-Madison, USA, and Modum Bad
Research Institute, Norge): Are effective therapists effective with everybody? Moderator:
Andrzej Werbart
11.30 – 12.15: Parallella seminarier
Helene Ybrandt och Inga Dennhag (Umeå): Alliansutveckling och mönster i triaden klient,
terapeut och handledare i relation till outcome i utbildningskontext. Moderator Alexander
Rozental
Agneta Thorén (Stockholm): När kort blir långt – Psykodynamisk korttidsterapi för barn och
ungdomar. Moderator: Gunnar Bohman
Andrzej Werbart (Stockholm): Organisationen har betydelse för offentligt finansierad
psykoterapi. Moderator: Ulla Bertling
Jon Monsen (Oslo): Affect Representation and Intervention Focus (ARIF): Modelling microprocesses in therapeutic dialogues. Moderator: Andrzej Werbart
12.30 – 13.45: Olavi Lindfors and the Helsinki Psychotherapy Study group (National Institute
for Health and Welfare, Helsinki, Finland): Patient's self-concept and object relations as
predictors of outcome in short- vs. long-term psychotherapy. Moderator: Gunnar Bohman
13.45 – 14.45: Lunch
14.45 – 16.00: Patrick Luyten (Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of
Leuven, Belgien, och Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology,
University College London, England): What works for whom revisited – dramatically: The end
or the beginning of the great psychotherapy debate? Moderator: Stephan Hau
16.10 – 16.55: Parallella seminarier
Hanne Strømme (Oslo): En plass i solen. Om rivalisering i veiledning. Moderator: Stephan
Hau
Majlis Winberg Salomonsson (Stockholm): Forskningsprojekt nya mor-barn
psykoanalysmetoden, MIP. Moderator: Gunnar Bohman
Jan Carlsson (Örebro): En internationell multi-site longitudinell studie om psykoterapeuters
utbildning. Moderator: Ulla Bertling
Teci Hill och Charlotta Björklind (Stockholm): Den ideala psykoterapeuten. Moderator:
Andrzej Werbart
Göran Rydén och Joakim Löf (Stockholm): Förbättringar i borderlinesymptom, generella
symptom, självskada, affektiv mentalisering och självomsorg i mentaliseringsbaserad terapi:
en naturalistisk utfallsstudie. Moderator Alexander Rozental
16.55 – 17.15: Kaffepaus
17.15 – 18.00: Panel och sammanfattande diskussion om aktuell psykoterapiforskning.
Moderator: Gunnar Bohman. Sammanfattning av konferensen: Alexander Rozental
18.00: Mingel
Anmälan
Kostnad: 1 250:-, Heltidsstuderande: 300:Anmälan via e-post till: [email protected] och betala avgiften på postgiro 85 06 20-6,
där du anger ditt för- och efternamn samt mailadress i meddelanderutan.
Sista anmälningsdatum: 1 november
www.rpc.nu
Download