Onsdagen 1 februari 2017

advertisement
Onsdagen 1 februari 2017
08:30-10:30
Registrering och kaffe
Lokal
Gamla salen
10:30-10:45
Välkomsthälsning av Ordförande, lokal kommitté,
SYED, Endokrinsjuksköterskor
10:45-11:45
Moderator: Karin Larsson
Utredning, diagnostik, och onkologisk behandling av neuroendokrina
tumörer
Barbro Eriksson
11:45-12:30
Moderator: Britt Edén Engström
Prognostiska och prediktiva markörer vid endokrina hypofystumörer
Olivera Casar-Borota
12:30-13:30
Lunch i utställningen
Lokal
Gamla salen
Nya salen
13:30-14:00
Moderator: Charlotte Höybye/Britt
Edén Engström
Aggressiva Hypofystumörer karakteristik och behandling
Pia Burman
Moderator: Jan Eriksson
Diabetes typ 1 - nyheter inom
teknik och IT
Jarl Hellman
14:00-14:30
Protonstrålning - Skandionklinikens första år
Petra Witt
14:30-14:45
Långverkande tillväxthormon
(GH) preparat-en översikt
Charlotte Höybye
14:45-15:15
Kaffe och utställning
Lokal
Gamla salen
15:15-15:55
Moderator: Östen Ljunggren
Hypoparatyroidism - Bra behandling - Ny behandling
Maria Sääf
15:55-16:35
Handläggning, operationsindikationer av primär HPT
Per Hellman
18.00 -
18:00 - 18:45 Mingel - Utställningen 2:a våningen Norrlands Nation
18:45 - 19:30 Högtidsföreläsning - Gamla salen, 2:a våningen
Norrlands Nation
19:30 Buffémiddag - Utställningen 2:a våningen Norrlands nation
3
Stamceller som behandling vid
Diabetes typ 1
Per-Ola Carlsson
Torsdagen 2 februari 2017
Lokal
Gamla salen
Strömholms sal
08.30-09:15
Moderator: Staffan Welin
PET-CT och SPECT-CT av neuroendokrina
tumörer
Anders Sundin
Lokal
Gamla salen
Nya salen
09:20-09:50
Moderator: Ragnhildur Bergthorsdottir
Nytt om genetik hos
feokromocytom och
paragangliom
Joakim Crona
Moderator: Arvo Hänni
Behandling av typ 2
diabetes – state-ofthe art baserat på
aktuella rön
Jan Eriksson
09:50-10:35
Binjurebarksvikt optimerad behandling för en bättre
patientnytta
Gudmundur
Johannsson
Nytt inom lipider,
övervikt, och
bariatrisk kirurgi
Niclas Abrahamsson
10:35-11:00
Kaffe och utställning
Lokal
Gamla salen
11:00-12:00
Svenska Endokrinologföreningens Årsmöte
12:00-13:00
Lunch och utställning - Möjlighet för SYED att samlas i Nya Salen
Endokrinologföreningens program
Endokrinsjuksköterskornas program
4
08.30-09.30
Moderator:
Christina Dahlgren Hypo-och hyperthyreos
Selwan Khamisi
09.30-10.30
Moderator: Maria Wärn
Hypothalamushypofysenheten
Cecilia Follin
Lokal
Gamla salen
13:00-14:00
Moderator: Per Dahlqvist
Inherited Metabolic Disease in Adults:
Classical Diseases with Expanding
Phenotypes
Robin Lachman
Lokal
Gamla salen
14:05-14:45
Strömholms sal
Endokrinologföreningens program
Moderator:
Per Dahlqvist
Metabola sjukdomar i transition
Andreas Kindmark
Endokrinsjuksköterskornas program
Nya salen
Moderator: Magnus
Isaksson
Immunrelaterade
biverkningar av de
nya toleransbrytande
läkemedlen mot
cancer – ett myndighetsperspektiv
Sigrid Klaar
från kliniken:
Karin Larsson
13.00-13.30
Moderator: Sofia Sjöberg
Kortisonskolan på Karolinska Universitetssjukhuset
Maria Wärn
13.30-14.30
Moderator: Sofia Sjöberg
Mb Cushing diagnostik och
behandling
Marie Degerblad
14.30-15.00
Ipsen bjuder på kaffe och
tårta - Utställning
14:45-15:15
Ipsen bjuder på kaffe och tårta Utställning
Lokal
Gamla salen
15:15-16:30
Moderator: Anders Karlsson
Radiojodbehandling - Hur gör vi idag?
Kan det göras bättre?
Anders Karlsson, Katarzyna Fröss Baron,
Jan Calissendorf, Erika Tsatsaris,
Helena Lizana
18.00 -
18:00 - 18:30 Mingel – Uppsala slott
18:30 - 19:30 Postervandring – Uppsala Slott,
Moderator: Sophie Bensing och Niclas Abrahamsson
19:30 Middag i Rikssalen – Uppsala slott
5
15.00-15.30
Moderator: Sofia Sjöberg
Vad är Addisons sjukdom
och vilka upplevelser har
patienterna?
Ylva Wessman
15.30-16.30
Moderator: Ylva Wessman
Osteoporos - hitta
rätt patient och ge rätt
behandling
Andreas Kindmark
Fredagen 3 februari 2017
Lokal
Gamla salen
08:30-09:30
Moderator: Andreas Kindmark
Osteoporosis – balancing benefits and harms of diagnosis
and treatment
Bente Langdahl
Lokal
Gamla salen
Nya salen
09:35-10:05
Moderator: Andreas Kindmark
Kroppens styvaste körtel
Östen Ljunggren
Moderator: Petros Katsogiannos
Ung på utsidan, gammal på insidan.
Har rädslan för östrogenbehandling
gått för långt?
Inger Sundström Poromaa
10:05-10:35
OI projektet i Uppsala - 10 år &
10 miljoner baspar
Katarina Lindahl
Presentation av vårdprogram för
uppföljning efter barncancer
Marianne Jarfelt och
Cecilia Follin
10.35-11:05
Kaffe och utställning
Lokal
Gamla salen
11:05-12:20
Moderator: Johan Svensson/Erik Waldenström
Fria Föredrag
12:20-13:05
Moderator: Sven Karlsson/Selwan Khamisi
T3 - vara eller icke vara - det är frågan
- Pros and cons
Helena Filipsson och Rolf Jansson
13:05-14:20
Moderator : Jeanette Wahlberg
Rapporter från arbetsgrupper - Seminarium med lunchpåse
Osteoporossällskapet 10 min Andreas Kindmark
Tyroideagruppen 10 min Jan Calissendorf
SYED 10 min Lorenza Bonelli/Anastasia Trouva
Endokrinsjuksköterskor 10 min Cecilia Follin
Endokrina Buktumörgruppen 10 min Eva Tiensuu Jansson
Addisonregistret 10 min Sophie Bensing
Hypofysgruppen 10 min Britt Edén Engström
14:20-14:35
Avslutning
6
Download