Program sjuksköterskor

advertisement
Preliminärt vetenskapligt program, sjuksköterskor
Tisdag den 21 oktober
Lokal: Mellansalen
10.30-12.30
Registrering, utställning, frukostbuffé
12.30-12.40
Öppning av mötet
Hans Furuland, öl, njurmedicin, AS
Moderator: Karin Eklund
12.40-13.40
Patientbemötande-professionellt förhållningssätt
13.45- 15.00
”Vi ses igen på onsdag”, dialyssjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av långa
vårdrelationer
15.00-15.30
Kaffe och utställning
15.30-16:30
Moderator:Karin Eklund
Sjuksköterska-vårdens viktigaste profession
16.30-17.00
Merorgandonation (MOD)
Ulla Holm, psykolog, psykoterapeut
Karin Eklund, sjuksköterska AS
Camilla Fröjd, medicine doctor, specialistsjuksköterska
Peter Carstedt, MOD
Onsdag den 22 oktober
Lokal. Mellansalen
08.45-09.30
Moderator: Karin Eklund
Diabetes-nyheter
09.30-10.15
Spridning av resistenta bakterier i vården - vad är hönan och vad är ägget?
10.15-10.45
Kaffe och utställning
10.45-11.15
Moderator:Karin Eklund
Hjärt- och kärlsjukdomar
11.15-12.00
Det goda samtalet i vårdproduktionens tid
12.00-13.00
Mingellunch och utställning
13.00-14.00
Moderator:
Aktuellt om nya donationsutredningen
14.05-14.30
Hur tillämpas torrviktsbestämning vid hemodialys? En studie
14.35-14.55
Sjukgymnastikbehandling vid predialys, dialys och njurtransplantation
14.55-15.00
Mötets avslutande och presentation av nästa års arrangör av regionmötet
15.00-
Kaffe, bulle och frukt
Jarl Hellman, läkare, AS
Birgitta Lytsy , AS
Gerhard Wikström, AS
Astrid Seeberger, KI
Anders Milton, utredare för den statliga donationsutredningen
Jenny Stenberg, sjuksköterska dialysen Uppsala
Josefin Hermansson, Anita Jansson och Joacim Winter, Uppsala
Med reservation för eventuella ändringar
Download