Mikroben, vän och fiende

advertisement
"Mikroben,
vän och
fiende"
Foto: www.scribo.se, med tillstånd Mikrobiologiskt vårmöte 11-13/4 2011
Uppsala Konsert och Kongress
Foto: UKK, med tillstånd
Konferenswebb mikrobiologi.net/uppsala2011/
Måndag
11/4
Lokal: Stora salen UKK
10.00-12.00 Registrering
12.00-13.00 Buffélunch på UKK-UTSTÄLLNING
13.00-13.15 Mötet öppnas av representanter för arrangörerna
13.15-14.30 Global Hälsa
Moderator: Staffan Svärd
13.15-13.55 Lars-Åke Persson (UU)
Infektioner och global hälsa
13.55-14.30 Anders Björkman (KI)
Malaria
14.30-15.00
Fika – UTSTÄLLNING
15.00-16.30 Antimikrobiella medel och resistens
Moderator: Åsa Melhus
15.00-15.35 Christian Giske(KS)
Antibiotikaresistens - epidemiologi och mekanismer
15.35-16.10 Dan Andersson (UU)
Resistensmekanismer och nya antibiotika
16.10-16.30 Åsa Melhus (UU)
Biocider – ett alternativ eller ett problem
16.30-17.05 Microbes and Energy production
Moderator: Jonas Blomberg
16.30-17.05 Peter Lindblad (UU)
Alger, framtidens fabrik för produktion av solbränslen
17.15-18.30 Medlemsmöten på UKK
Riksföreningen för Mikrobiologi: Stora salen
Föreningen för Medicinsk mikrobiologi: K1
Svenska Föreningen för Mikrobiologi: K2
18.3019.20
20.00
UTSTÄLLNING+MINGEL+Buffé, Underhållning
Sambagrupp
Eldshow
Tisdag
12/4
Lokal: Sal B UKK
9.00-10.00
STI
Moderator: Björn Herrmann
9.00-9.30
Magnus Unemo (Örebro US)
Gonorre – på frammarsch som obehandlingsbar infektion
9.30-10.00
Björn Herrmann/Linus Christerson (UU)
Chlamydia trachomatis: Hur den nya varianten påverkat
förekomsten och hur vi kan följa spridningen
10.00-10.30 Fika – UTSTÄLLNING
10.30-12.00 Nya diagnostiska metoder I
Moderator: Jonas Blomberg
10.30-11.00 Mats Nilsson (UU)
Padlock probes and proximity ligation for diagnosis
11.00-11.30 Björn Andersson (KI)
New generation sequencing in the identification of new viruses
11.30-12.00 Ingvar Eliasson (NU-sjukvården, Västra Götaland)
MALDI-TOF as a diagnostic tool
12.00-13.00
Lunch på UKK- UTSTÄLLNING
13.00-13.30 Nya Diagnostiska Metoder II
Moderator: Kåre Bondeson
13.00-13.30 Richard Janeczko (Luminex corp.)
Experience from development of multiplex diagnostics using
suspension arrays
13.30-14.30 Molekylär epidemiologi
Moderator: Anders Bergqvist
13.30-14.00 Tomas Åkerlund (SMI)
Clostridium difficile in Sweden
14.00-14.30 Pablo Castán (University hospital, Madrid)
Innovative pyrosequencing solution for microbial identification,
virulence and resistance evaluation
14.30-15.15 Fika – UTSTÄLLNING
15.15-17.30 Zoonoser
Moderator: Hilpi Rautelin
15.15-15.35 Björn Olsen (UU)
Influensa och fåglar
15.35-16.00 Jonas Blomberg (UU)
Mouse retroviruses and chronic fatigue
16.00-16.30 Kurt Hanevik (University of Bergen)
The Giardia outbreak in Bergen, Norway: What happened?
16.30-17.00 Kenneth Nilsson (UU)
Rickettsia
17.00-17.30 Eva Olsson Engvall (SVA)
Campylobacter – smitta från hönsgården?
18.45
Samling Domkyrkoplan guidad visning av Uppsala Domkyrka
19.30-
Galamiddag med underhållning på Göteborgs nation
Tisdag
12/4
Lokal: Sal C (In English)
09.00-10.00 Gene regulation in Microbes
Moderator: Gerhart Wagner
09.00-09.30 Gerhart Wagner (UU)
Small RNAs in bacteria
09.30-10.00 Fredrik Söderbom (SLU)
Small RNAs in social amoeba
10.00-10.30 Fika – UTSTÄLLNING
10.30-12.00 Infection biology and vaccines
Moderator: Staffan Svärd
10.30-11.00 Antonio Barragan (KI)
Toxoplasma Infections
11.00-11.30 Mikael Rhen (KI)
Salmonella infections
11.30-12.00 Gunilla Karlsson-Hedestam (KI)
HIV vaccines
12.00-13.00 Lunch på UKK- UTSTÄLLNING
13.00-14.30 Probiotics and food microbiology
Moderator: Hilpi Rautelin
13.00-13.30 Stefan Roos (SLU)
Probiotics
13.30-14.00 Kjell-Olof Hedlund (SMI)
Viruses spread via food
14.00-14.30
Susanne Thisted Lambertz (Livsmedelsverket)
Listeria in Sweden – subtyping results of human and food
isolates
14.30-15.15 Fika – UTSTÄLLNING
15.15-16.15 Föredrag från insända abstracts
Moderator: Eva Hjelm
15.15-15.30 Göte Svedberg (UU)
An ICESt1-related element is frequently found in commensal
streptococci that can transfer macrolide resistance genes to
Streptococcus pyogenes.
15.30-15.45 Anna Johnning (GU)
The genome of an extensively drug-resistant bacterium isolated from a
wastewater treatment plant recieving effluent from antibiotic
manufacturing.
15.45-16.00 Anne-Lie Blomström (SVA)
Application of viral metagenomics in veterinary science- Looking
for the unknown.
16.15-17.15 Postersession från insända abstract
Moderator: Jonas Blomberg
18.45
Samling Domkyrkoplan guidad visning av Uppsala Domkyrka
19.30-
Galamiddag med underhållning på Göteborgs nation
Onsdag
13/4
Lokal: Sal B
9.00-9.25
Lars Engstrand (SMI)
9.25- 9.40
Moderator: Jonas Blomberg
SMIs nya roll
Diskussion om SMI
9.40-10.05 Rolf Bernander (UU)
Arkéer, ESCRT, aktin och den eukaryota cellens uppkomst
10.05-10.30 Fika – UTSTÄLLNING
10.30-11.00 Birgitta Evengård (UmU)
Infektionsmedicin behöver klinisk mikrobiologi, och tvärtom.
11.00-11.30 Agneta Aust -Kettis (Läkemedelsverket)
Vacciner - hur kan vi vidmakthålla allmänhetens tilltro?
11.30-12.00
Prisutdelning och presentation av nästa Vårmöte
Mötets avslutande
12.00-13.00 Lunch på UKK- take-away
Some presentations have been sponsored by Luminex corp. and Techtum Lab
AB
Foto: Uppsala Universitet, med tillstånd 
Download