Inbjudan vårmöte 2016

advertisement
INBJUDAN DELTAGARE
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte i Helsingborg!
Veckan är den största nationella mötesplatsen för infektion och mikrobiologi, och hålls för andra året i rad som ett
samarrangemang mellan de Mikrobiologiska föreningarna Infektionsläkarföreningen och Infektionssjuksköterskorna.
Mötet äger rum på Helsingborg Arena, och det sociala programmet ger dig möjlighet att fortsätta samtalet i fina
miljöer i Helsingborg med omnejd.
Deltagaravgift (samtliga priser exkl moms)
I priset ingår programmet samt alla måltider på respektive dag. Tillval ons kväll
Medlemmar
Måndag-fredag
Måndag-onsdag
Tisdag-fredag
Torsdag-fredag
Valfri dag
5300 kr
3200 kr
4200 kr
2000 kr
1500
Icke medlemmar
6000 kr
3800 kr
5000 kr
2000 kr
2000 kr
Anmäl dig senast 9/5 på
www.infektion.net
eller
www.mikrobiologi.net
Förhöjd avgift med 25% från 1 mars
Du kan även boka boende via anmälan. Vi har förbokat boende på hotell i Helsingborgs centrum med
promenadavstånd till Arenan.
För information kontakta
Charlotte Bäckström
Senior Projektledare Ticket Biz Grupp & Event
Mail; [email protected]
Tel; 0708-90 46 75
Hjärtligt välkomna önskar
Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF), Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM),
Riksföreningen för mikrobiologi (RFM), Svenska föreningen för mikrobiologi (SFM)
Genom lokala arrangörsgruppen
Anna-Karin Lindgren Infektion Helsingborg och Sara Karlsson Söbirk Klinisk Mikrobiologi Skåne
INFEKTIONSVECKAN OCH MIKROBIOLOGISKT VÅRMÖTE 2016 HELSINGBORG
DAG
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Frukostsymposium
0740-0825
1. Gilead- ”Cardiovascular
Disease in HIV – Data
Review”- Dr Paddy Mallon,
Dublin
Frukostsymposium
1. MSD”Beroendesjukdom och
Hepatit C – Evidens och
erfarenheter”föreläsare kommer
Frukostsymposium
1. Gilead- ”Vad händer nu
inom hepatit C
behandlingar”-Soo
Aleman, Stockholm
2. Abbvie-”Real World
Evidence in HCV –
challenges” -föreläsare
kommer
2. Janssen - ”HIV in the
Baltics – current
situation”- Leo
Flamholc, Malmö
Matti Maimets, Tartu
2. Nigaard- ”Danska
erfarenheter med colistin i
behandling av GNB och
Cystic Fibros”- Terese L.
Katzenstein Köpenhamn
Parallella sessioner
1.Endokardituppdaterade riktlinjer
Moderator: Ulrika
Snygg-Martin, Göteborg
Keynote lecture
Multiresistant gramnegative bacteria –
aspects on epidemiology
and treatment
Prof. Evelina Tacconelli,
Tübingen, Tyskland
Spring för sepsisfonden
0630-0715
Frukostsmposium
1.DiaSorin AB”Clostridium difficile
screening:costefficiency
with GHD”-föreläsare
kommer
0730-0815
Tillval:
0830-1000
8.30-12.30 Studiebesök
på Klinisk Mikrobiologi,
Lund
(bussar från
Helsingborg)
9-12 Ev. workshop
Malariamikroskopi
Jonas Bläckberg
Parallella sessioner
1.Migration och
resande ur
inhemskt
infektionsperspektiv
Gunnar Dahlbäck
Hanna Hallström
K. Tegmark-Wisell
2. HPV Primär-screening
Joachim Dillner
Ola Forslund
Anna Söderlund-Strand
Fria föredrag från
inskickade abstrakt x 8
4 infektion
4 mikrobiologi
Moderatorer:
Anita Hällgren, Linköping
och Sören Andersson,
Örebro
2. Inf-care hepatitrapport och
vetenskapliga
presentationer
Moderator: Veronica
Svedhem-Johansson,
Stockholm
Ungt forum infektion
Pneumoni
0815-1215
Programgruppen för
pneumoni
1000-1045
1045-1215
10-12.15
på Helsingborg Arena
Pre-event workshops;
1 EUCAST resistensbestämningar
2 Automation av
odlingsbaserad
bakteriologi, uppstart av
nätverk.
Jenny Taylor, Lund
Parallella sessioner
10.45-11.45
Late breaking news
Moderator
Sören Andersson
11.45-12.15
Neurosyfilis och Malariaett historiskt perspektiv
B. Castor, P. Nettelbladt
2.Fria föredrag
från Mikrobiologiska
abstracts
1215-1315
1315-1445
Lunchmacka bland
utställarna
13.00-13.15- Öppnande
av Mikrobiologiskt
vårmöte
Streptococci/staphylococci, what´s up?
Föreläsare:
Frederic Rousseau,
Leuven
Ungt forum infektion
Pneumoni
0815-1215
Programgruppen för
pneumoni
Lunch + Rek.metodik
Kaffe i utställning
1315 Infektionsveckan
öppnar
1330-1445
KeyNote lecture
“Next generation
sequencing for
understanding of
infectious diseases"
0830-0915
Ebola-erfarenhet från
fältarbete
Hanna Majanen,
Stockholm
0915-10.00
Sprututbytet
Pernilla Isendahl
Marianne Alanko, Malmö
Fika med utställarna
Parallella sessioner
Grand round
1. Tropik-"Flyktinghälsa
i Sverige Panel med infektionsläkare
infektionsmedicinska
och kliniska mikrobiologer
aspekter"
Helena Berggren,
Moderatorer:
Uppsala +Pia Appelgren,
Infektion: Johan Sundler,
Stockholm
Helsingborg
2. INF-care HIV –
Mikrobiologi: Johan
rapport och
Rydberg, Lund
vetenskapliga
presentationer
Veronica SvedhemJohansson, Stockholm
3.Rapport
kvalitetsregistren
Per Arneborn, Örebro
1045-1145
Avrundning
Sjuksköterskemötet
Mikrobiologiskt vårmöte
öppnar
Lunch + SILF årsmöte
1215-1330
1335-1435
Justus Ström föreläsning
Vaccination mot
tarminfektioner
Marianne Jertborn,
Göteborg
1435-1445
HIV
Eva Wallmark,
Malmö
1145-1215
Rapport från
kvalitetsregister för
sjuksköterskor
Maria Sjöberg Örebro
Lunch+IFIS årsmöte
Kaffe i utställning
Symposium
Fokus på hepatit B, D
och E
Moderator: Soo Aleman,
Stockholm
1315-1400
Sepsis
Jonas Tverring,
Helsingborg
Symposium
Verktyg/arbetssätt för
rationell antibiotikaterapi
i syfte att förebygga
resistensutveckling hos
patienter i svensk
slutenvård
Moderator
Eva Melander, Malmö
Mötet avslutas
Välkommen till Karlskrona
2017
Lunchmacka
Tillval:
12.45-1600
Studiebesök på Klinisk
Mikrobiologi, Lund
(bussar från Helsingborg)
Andreas Peschel,
Tübingen
Julia Davies, Malmö
Clostridium difficile typing
Utdelning av stipendier
Dr.David Eyre, Oxford, UK
Can whole genome
sequencing replace
susceptibility testing?
14.00-1445
Mikrobiologi för
sjuksköterskor
Håkan Jansson,
Kronoberg
Prof.Neil Woodford,
London, UK
1445-1530
1530-1700
15.30-16.15
Total lab automation
Nathan Lederboer,
Wisconsin ,USA
16.15-17.15
MiBa+ nationella
Informatiklösningar för
klinisk mikro
Marianne Voldstedlund
Karin Tegmark Wiksell
Urban Kumlin
17.30-18.30
Årsmöten
FKM, SFM, RFM
Fika med utställarna
Parallella interaktiva
fallseminarier
1.HIV Leo Flamholc, Malmö
Next generation
sequencing – vilka kliniska +Magnus Gisslén, Göteborg
2. "Invasiva
frågeställningar kan den
svampinfektioner på
nya tekniken svara på?
kirurgen, IVA och
hematologen" Ola
Moderator: Anders
Blennow, Stockholm +Jan
Johansson, Umeå
Sjölin, Uppsala
3. Vaccination och
resemedicin hur svårt
Parallell session
kan det vara?” Helena
Metagenomics
Hervius Askling, Stockholm,
Moderator:
+Anja Rosdahl, Örebro
Lars Hederstedt, Lund
Symposium
Föreläsare:
Martial Marbouty, Paris
Fredrik Granberg, Uppsala
Catherine J. Paul, Lund
1700-1830
Posterreception med
mingel och förrätt
Middag Dunkers Kulturhus
19.30
Mingel med fördrink
bland utställarna
Middag Helsingborg
Arena
17.30-18.15 Föreläsning för
allmänheten på
Konserthuset
Oskar Ljungquist,
Helsingborg, Elisabeth
Holst Lund
Extra tillval:
1.Sofiero
2.Tura
3.Kallbad+middag Sillen
och Makrillen
Symposium
Biofilm - orsak och
verkan
Moderator: Cecilia
Rydén, Helsingborg
1530-1615
Diabetesfoten
Peter Kalén, Helsingborg
1615-1700
Sårvård
Malin Wilson,
Helsingborg
Mikrobiologiprogram
Middag på Parapeten
Gemensamt program
Infektionsprogram
Sjuksköterskeprogram
Download