Serologi för Cytomegalovirus och Epstein-Barr

Nyheter från
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Akademiska laboratoriet
2015-11-26
Serologi för Cytomegalovirus och Epstein-Barr-virus, byte av metod
Klinisk mikrobiologi (KMB) byter från den 2015-12-03 rutinmetod för påvisning av IgG- och
IgM antikroppar mot Cytomegalovirus (CMV) och Epstein-Barr-virus (EBV) från Siemens
Enzygnost till Abbott Architect. Sedan tidigare analyseras EBNA-IgG med denna metod. Tidigare använd metod kommer att finnas kvar för att kunna användas för t.ex. likvorserologi.
Bytet av metod innebär inga signifikanta förändringar av prestanda, men beräknas kunna ge
ett bättre analysflöde på laboratoriet med förkortade svarstider.
Resultatet presenteras som tidigare med värde samt tolkningen positiv, negativ eller gränsvärde.
Bo Albinsson
Medicinskt ansvarig
018-611 96 15
AL11396-2
Christina Öhrmalm
Metodansvarig
018-611 63 12
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Nahle Shaverdy
Driftansvarig
018-611 55 91
Tamara Casini
Driftledare
018-611 31 99