Ändrad celiakidiagn på barn under 4 140521

advertisement
Datum
Vår beteckning
KLINISK MIKROBIOLOGI
2014-05-21
7/14 utg
Handläggare
Ert datum
Er Beteckning
Direkttelefon
CJ/Ake
Till
Barnmottagningar
Vårdcentraler
Ändrad celiakidiagnostik
IgA-antikroppar mot gliadin (AGA) utgår fr o m 140610 ur analyssortimentet.
Orsaken är nya rekommendationer från Svensk klinisk immunologisk förening.
2012 presenterades även ett nytt svenskt vårdprogram för celiakiutredning hos
barn och ungdomar där analysen inte ingår. Analysen anses ha en för låg
specificitet för att vara användbar vid utredning av misstänkt celiaki.
Tidigare har AGA utförts tillsammans med tTG-IgA (IgA-antikroppar mot
vävnadstransglutaminas) när celiakidiagnostik beställts på barn < 4 års ålder.
Fr o m 140610 utförs endast analys av tTG-IgA oavsett ålder. På samtliga
prover analyseras initialt s-IgA-nivån och är denna låg skickas som tidigare
provet till Universitetslaboratoriet i Örebro för tTG-IgG-analys.
Klinisk mikrobiologi
Cecilia Jendle
Överläkare
Postadress
Besöksadress
Telefon
Faxnr
Organisationsnr
651 85 KARLSTAD
Rosenborgsgatan
054-19 16 00
054-15 18 40
232100-0156
e-mail:
[email protected]
Download