1 (1)
Titel
Ny Syfilis-analys
Dokumenttyp
Datum
Laboratoriemeddelande
2007-01-22
Utfärdare
Kommentar
Jan-Erik Elverby
Distribution Samtliga beställare
S-Syfilis-ak
S-Syfilis-ak, där ”ak” står för antikroppar, är en ny analys som tas i bruk 070122 och
ersätter den tidigare syfilisanalysen S-VDRL, vilken nu utgår ur analyssortimentet.
Den nya analysen visar såväl högre sensitivitet som specificitet.
På beställningsblanketten kvarstår S-VDRL tills nytryck av denna görs. Beställning av
S-Syfilis-ak görs således för närvarande genom att ni kryssar i rutan för S-VDRL.
Syfilisanalyser ingår i smittskyddet och debiteras ej.
Laboratoriemedicin
Dokumentbeteckning
684114397