Dokumentnr-Utgåva
1 (1)
P351-4
Laboratoriemedicin
Publicerad
Nasopharynxodling
2017-05-11
Analysbeteckning
Övre luftvägar
Nasopharynx Allmän odling
Remissord
Remiss
Lab.datasystem
Provtagning
Nasopharynx
Laboratorieremiss 3 Mikrobiologi
LabStudio
Provtagningsset med kolat transportmedium, blå
kork
Håll ena handen på patientens huvud och för
försiktigt provtagningspinnen längs med botten på
ena näsgången till bakre svalgväggen
Låt pinnen om möjligt vara kvar 15 sekunder för att
suga upp sekret
Stoppa ner pinnen i transportmediet
Kylförvaring +2-8 °C
Får ej frysa
Omhändertagande
Hållbarhet
Laboratorium
Förväntad svarstid
Referensintervall
Klinisk beslutsgräns
Metod
Laboratoriemedicin Västernorrland
Klinisk Mikrobiologi
Sundsvalls sjukhus
Analyseras vardagar
Påvisat/ej påvisat
Odling med avseende på pneumokocker,
H. influenzae, M. catarrhalis samt grupp A,C,G
streptokocker
Ja
Ackrediterad analys
Interferenser
Mätosäkerhet
Sökord
Nph
Anmärkning
Klinisk indikation
Odling vid misstanke på infektion
Original lagras elektroniskt