Kommentarer till din uppsats

advertisement
Tensta Gymnasium
Naturkunskap A
Kommentarer till din uppsats
HT 2004
Otim, Nv1b
I ditt arbete framkommer det att odling och konstbevattning är en absolut
nödvändighet för samhällskonstruktion, vilket är korrekt. Jag saknar dock ett
resonemang som förklarar vilka, för odling nödvändiga, förutsättningar som fanns i de
två områdena och vad människan gjorde för att förändra dessa. I texten nämner du
dessa saker endast kortfattat, jag hade gärna sett att du förklarat varför det t.ex. är
torrt i Egypten, varför Nilen är en lugn flod etc.
Omdöme: IT – T
Per Anderhag
Download