Sinussekret odling

advertisement
Dokumentnr-Utgåva
1 (1)
P387-4
Laboratoriemedicin
Publicerad
Sinussekret odling
2017-05-11
Analysbeteckning
Övre luftvägar
Sinussekret Allmän odling
Remissord
Remiss
Lab.datasystem
Provtagning
Sinus
Laboratorieremiss 3, Mikrobiologi
LabStudio
Anaerob transportflaska
Provtagningsset med kolat transportmedium, blå
kork
Aspirera från sinuskaviteten och sätt detta till
anaerobt transportmedium
Om detta inte är möjligt kan pinnprov användas
Kylförvaring +2-8 °C
Provet får ej frysa
Omhändertagande
Hållbarhet
Laboratorium
Laboratoriemedicin Västernorrland
Klinisk Mikrobiologi
Sundsvalls sjukhus
Analyseras vardagar
Växt av/Ingen växt
Förväntad svarstid
Referensintervall
Klinisk beslutsgräns
Metod
Aerob samt anaerob odling
Ackrediterad analys Ja
Interferenser
Mätosäkerhet
Spolvätska och NPH- prov innehåller
mikroorganismer från den normala floran, vilket gör
det svårt att skilja ut patogener från kontaminanter
Sökord
Sinus
Anmärkning
Klinisk indikation
Allmän odling vid misstanke på infektion
Original lagras elektroniskt
Download