Genital odling män

advertisement
Dokumentnr-Utgåva
1 (1)
P866-1
Laboratoriemedicin
Genital odling män
Analysbeteckning
Remissord
Remiss
Lab.datasystem
Provtagning
Omhändertagande
Hållbarhet
Laboratorium
Förväntad svarstid
Referensintervall
Klinisk beslutsgräns
Metod
Ackrediterad analys
Interferenser
Mätosäkerhet
Sökord
Anmärkning
Genitalt, män
Uretra Allmän odling
Prostata Allmän odling
Sperma Allmän odling
Uretra
Laboratorieremiss 3 Mikrobiologi
Labstudio
Provtagningsset med kolat transportmedium/ Sterilt
rör
Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet
får ej frysas.
Män
Uretra: Patienten bör ej ha kastat vatten de senaste
1-2 timmarna. Provtagningspinnen (vid behov fuktad
från ytan av transportmedium) förs in 1-2 cm i
uretra och roteras försiktigt.
Prostata: Patienten skall kasta vatten omedelbart
före provtagningen för att reducera mikrobiell
kontamination från uretra. Prostata masseras
systematiskt från periferin i riktning mot centrum,
varefter prostatasekret från uretramynningen
uppsamlas med provtagnings-pinnen.
Sperma: Använd sterilt rör/ provtagningspinne för
transport.
Laboratoriemedicin Västernorrland
Mikrobiologen
Sundsvalls sjukhus
Analyseras vardagar
Odling
Ja
Sperma; Prostata; Uretra
Speciell provtagning för Gonokocker, Chlamydia
Klinisk information
Allmän odling vid misstanke på infektion
Original lagras elektroniskt
Download