Checklista Urologi

advertisement
Målbeskrivning färdigheter
Checklista
Att kunna
Medel för att nå mål
- palpera prostata
Palperat prostata
- palpera yttre genitalier på man
Palperat yttre genitalier på man
- sätta kateter
Satt kateter
- bestämma residualurin (Bladder Scan)
Bestämt residualurin
- skriva in en urologpatient
Skrivit in urologpatient
- bedöma urologpatient på mottagningen
Bedömt urologpatient på mottagningen
Gjort själv1
Att förstå
- cystoskopiundersökning
Sett cystoskopiundersökning
- ultraljudsundersökning av prostata (ev med biopsi)
Sett U-ljud prostata
Att ha varit med på
- urologisk operation
Sett eller assisterat på urologisk operation
Teoretiska kunskaper om
- urologisk cancer, prostata, blåsa, njure och testikel
- utredning och orsaker till hematuri
- njurstenssjukdom
- LUTS (Lower Urinary Tract Symtoms)
- urinvägsinfektioner, låga och höga
- akut skrotum
- erektil dysfunktion
1
Egna studier och undervisning
Understrukna rutor markerar det antalet genomförda procedurer alla bör få göra. Man får förstås göra fler procedurer än det fins rutor!
Namn _________________________
Download