Table 1. List of comorbidities (and ICD

advertisement
Table 1. List of comorbidities (and ICD-10 coding) in initial analyses (list in Swedish
language)
Tumörer
Kolon
C18-C19
Rektal
C20-C21
Pankreas
C25
Lunga
C34
Malignt melanom
C43
Bröst
C50
Livmoderhalsen
C53
Livmoderkroppen
C54
Äggstock
C56
Prostata
C61
Njure
C64
Urinledare o urinblåsan
C66-C68
Hjärna meningiom
C70
Hjärna gliom
C71
Maligna lymfom
C82-C85
Leukemi
C91-C95
Övriga
C00-C96, D45
Totalt
C00-C96, D45
Sjukdomar i blod och blodbildande organ etc
Anemier
D50-D64
Endokrina sjukdomar
Thyroidea sjukdomar
Diabetes
Obesitas
E00-E07
E10-E14
E66
Psykiska sjukdomar
Demens/Alzheimers
F00-F03, G30
Schizofreni, vanföreställningar etc F20-F29
Depression
F32-F33
Alkoholrelaterade diagnoser (en grupp enl lista nedan)
Alkoholutlöst pseudocushingsyndrom E244
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol F10
Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol G312
Alkoholutlöst polyneuropati G621
Alkoholutlöst myopati G721
Alkoholkardiomyopati I426
Gastrit orsakad av alkohol K292
Leversjukdom orsakad av alkohol K700-K709
Kronisk pankreatit orsakad av alkohol K860
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern O354
Foster och nyfödd som påverkats av alkoholbruk hos modern P043
Fetalt alkoholsyndrom Q860
Toxisk effekt av alkohol T510-T519
Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt Y901-Y909
Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad Y911-Y919
Rehabilitering av alkoholmissbrukare Z502
Rådgivning och kontroll vid alkoholmissbruk Z714
Sjukdomar i nervsystemet
Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar
Epilepsi
Övergående cerebral ischemi
G20-G26
G40, G41
G45
Ögonsjukdomar
Inflammation i regnbågshinnan och ciliarkroppen
H20, H22
Cirkulationsorganens sjukdomar
Hypertoni
Ischemiska hjärtsjukdomar
Akut hjärtinfarkt
Sjukdomar i hjärnans kärl
I10-I15
I20-I25
I21
I60-I69
Andningsorganens sjukdomar
Pneumoni (bakteriell)
Allergisk rinit
Astma
Lungemfysem/KOL
J13-J15
J30
J45-J46
J43-J44
Sjukdomar i matsmältningsorganen
Ulcus, gastrit, dyspepsi
Inflammatorisk tarmsjukdom
K25-K30
K50, K51
Sjukdomar i muskuloskeletala organ
Ledsjukdomar
Reumatoid artrit
Polyartros
Höftartros
Knäartros
Tumbasartros
Annan artros
Inflammatoriska systemsjukdomar
Ryggsjukdomar
Sjukdomar i mjukvävnader
Osteoporos
M00-M25
M05-M06
M15
M16
M17
M18
M19
M30-M36
M40-M54
M60-M79
M80-M82
Hudsjukdomar
Dermatit och eksem
Psoriasis
L20-L30
L40
Sjukdomar i urinvägar etc
Njursjukdom
Njursten
Cystit, uretrit
Inflammatorisk sjukdom i prostata
N00-N19, N25-N29
N20-N23
N30, N34
N41
Symptom
Amnesi/desorient., yrsel/svindel
Syncope/svimning
R41-R42
R55
Skador
Höftfraktur
Distal radiusfraktur
S72.0-S72.2
S52.5-S52.6
Download