Ultraljudsundersökning av prostata (TRUL)

advertisement
Ultraljudsundersökning av prostata (TRUL)
Genom ultraljudsundersökningen kan prostatans storlek noggrant bestämmas.
Man kan också för att utesluta cancer kombinera undersökningen med
provtagning med en nål som förs in via ultraljudsstaven.
Ultraljudsundersökningen sker med hjälp av en avrundad stav som förs in några
centimeter i ändtarmsöppningen. Patienten brukar ligga på sidan med lätt böjda
knän. Undersökningen tar cirka 5 minuter. Läkaren kan se på en bildskärm hur
prostatan ser ut och mäta dess storlek.
Före undersökningen
Före undersökningen bör tarmen tömmas med ett litet lavemang. Man behöver
inte vara fastande inför undersökningen.
Efter undersökningen
Endast ultraljudsundersökning av prostata ger inga besvär efteråt. Efter
provtagning kan blod ses i urinen och från tarmen upp till 2 v. Blod i
sädesvätskan är också vanligt, ibland upp till en månad efteråt.
Detta beror på att vid provtagningen sticks nålen genom tarmväggen in i
prostatakörteln.
Det är helt ofarligt och inget att oroa sig över.
Antibiotika ges i 2 dagar för att förhindra infektion i samband med punktionen.
Om du trots detta får hög feber och/eller frossa skall man söka läkare på
närmaste akutmottagning eller sjukhus.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards