6 december

advertisement
Hos både fiskar och människor är tarmrörelser nödvändiga för att kunna
bryta ner födan, och transportera näringsämnen så att de kan tas upp.
Man måste även göra sig av med restprodukter. Rörelserna får varken gå
för långsamt (då blir det stopp) eller för fort (då hinner cellerna inte ta upp
näringen).
Många olika faktorer styr rörelserna men de som bestämmer takten är de
så kallade Cajal-cellerna, eller ICC. Mina studier visar bland annat att dessa
celler finns i hela tarmen och slår man ut dem kommer tarmrörelserna att
avstanna.
Läs mer här
Bilden ovan visar ett nätverk av ICC i tarmen på en rötsimpa, Myoxocephalus scorpius
Jeroen Brijs, doktorand i Zoofysiologi
Studerar tarmaktivitet och blodflöde hos fisk bland annat i olika
salthalt
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards