Hos både fiskar och människor är tarmrörelser nödvändiga för att kunna
bryta ner födan, och transportera näringsämnen så att de kan tas upp.
Man måste även göra sig av med restprodukter. Rörelserna får varken gå
för långsamt (då blir det stopp) eller för fort (då hinner cellerna inte ta upp
näringen).
Många olika faktorer styr rörelserna men de som bestämmer takten är de
så kallade Cajal-cellerna, eller ICC. Mina studier visar bland annat att dessa
celler finns i hela tarmen och slår man ut dem kommer tarmrörelserna att
avstanna.
Läs mer här
Bilden ovan visar ett nätverk av ICC i tarmen på en rötsimpa, Myoxocephalus scorpius
Jeroen Brijs, doktorand i Zoofysiologi
Studerar tarmaktivitet och blodflöde hos fisk bland annat i olika
salthalt