Ultraljudsundersökning av prostata

advertisement
Ultraljudsundersökning av prostata
Ultraljudsundersökning av prostata sker med hjälp av en
kort, avrundad stav. Den förs in några centimeter i
ändtarmsöppningen och därefter kan läkaren se på en
bildskärm hur prostata ser ut.
Före undersökningen bör tarmen tömmas med ett litet
lavemang. I övrigt behövs inga förberedelser.
För att underlätta införandet av staven smörjs den in
med gel.
Patienten brukar ligga på sidan med knäna lätt böjda.
Undersökningen tar 10-15 minuter och är helt smärtfri.
Prostatas storlek kan noggrant bestämmas. För att utesluta cancer kan undersökningen
kombineras med provtagning med en nål som förs in utefter ultraljudsstaven.
Antibiotika ges för att förhindra infektion i samband med punktionen. Efter
provtagningen kan blod ses i urinen, i sädesvätskan och från tarmen i några dagar.
Detta är helt ofarligt och inget att oroa sig över. Någon enstaka gång ger provtagningen
urinvägsinfektion, eventuellt med feber. I dessa fall, speciellt vid feber och allmän
påverkan, bör läkare uppsökas.
Provtagningen bör inte genomföras om patienten behandlas med blodförtunnande
mediciner.
Juli 2002
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards