Studium, LPA – LÄPS 3
Kurs: Äldrepsykiatri
Alkoholmissbruk/beroende
”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden”
Rapport skriven av:
Rind Malmberg
Annelie Carlsson
Lovisa Nokrach
Karin Nerdrum
Eva-Britt Nordqvist
Handledare: Elisabeth Hansson
Göteborg 2009-09-23
Sammanfattning
Om ett missbruk får fortsätta är risken stor att man utvecklar ett beroende. Däremot kan
ett beroende uppstå utan att man har ett missbruk. Tanken med denna rapport var att
försöka fördjupa oss i äldres alkoholproblematik, men svårigheten att hitta relevant
information gjorde att vi har skrivit om alkoholmissbruk i stort. Vi har belyst fysiska och
psykiska skador som ett missbruk/beroende kan medföra, inte bara hos den drabbade utan
även hos anhöriga och närstående.
Innehållsförteckning
Bakgrund
sid
1
Syfte
sid
1
Metod
sid
1
Inledning
sid
2
Beroende – Missbruk
sid
2
Orsak
sid
3
Symtom
sid
4
Diagnos
sid
5
Behandling
sid
6
Skador av alkohol
sid
9
Omvårdnad
sid
11
Forskning
sid
12
Kvinnor och alkohol
sid
14
Medberoende
sid
15
Diskussion
sid
20
Källförteckning
sid
21