Hur vi arbetar med grupper för barn!

VIVA – sett föräldrar bråka eller själv
blivit slagen
GRINDEN – mamma eller pappa
med psykisk ohälsa
BIG – mamma eller pappa med
missbruksproblem
BARNBYRÅN – separerade
föräldrar
Du är inte ensam



Rädda barnens material ”När mamma eller
pappa dricker”
Rädda barnens material ”Trappan”
Crossness arbetsmaterial ”Children are people
too”
Det som sägs i rummet stannar i
rummet” – tystnadsplikt men även
anmälningsplikt







Inledning, lära känna varandra
Känslor
Min familj
Val och möjligheter, handlingsplaner
Kunskap om missbruk, våld, psykisk ohälsa
och separation
Avslutning
Återträff



Ca 5 barn i varje klass har någon eller båda
föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa
och/eller är frihetsberövad.
Vi får ca 4 -10 barn till varje grupp per termin.
Ring eller maila oss om du har fundering kring
ett barn.





Förmån att vara gruppledare!
Vi bryr oss om hur det blir för BARNEN!
Vi orkar lyssna!
Vi har otroligt roligt, leker, målar, spelar
rollspel, fikar gott och barnen/ungdomarna
går alltid från gruppen på gott humör!
Våga prata och våga se barnen!