Kraftkällans föräldrakurs
Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och
fysiska hälsan under hela livet. Kraftkällans föräldrakurs vänder sig till föräldrar/annan
närstående som dels vill förstå hur sitt barn påverkas av en miljö med missbruk
och/eller psykisk ohälsa, dels vill veta mer om vad barnen lär sig i vår gruppverksamhet.
Kursen blandar föreläsning med övningar och diskussioner och har fokus på
barnperspektivet utifrån missbruk och psykisk ohälsa.
7 träffar. Kursen är kostnadsfri. Kursen startar när vi har minst fyra deltagare.
Teman:
Introduktion/Lära känna
Fakta om missbruk
Fakta om psykisk ohälsa
Känslor i en familj med missbruk och/eller psykisk ohälsa
Reaktioner på missbruk och/eller psykisk ohälsa
Förändra konsekvenser av missbruk och/eller psykisk
ohälsa i familjen
Avslut och utvärdering
För mer information och anmälan:
Kraftkällan: 031-724 8507, [email protected]
Välkomna!
Kraftkällan  Telefon: 031-724 85 07  Email: [email protected]  Besöksadress, Wendelsvägen 11 Mölnlycke
Härryda kommun  Sektorn för socialtjänst  435 80 Mölnlycke  Telefon 031-724 61 00 
Familjestödsenhet  Hönekullavägen 13