Pleuravätska odling

advertisement
Dokumentnr-Utgåva
1 (1)
P434-4
Laboratoriemedicin
Publicerad
Pleuravätska odling
2017-05-11
Analysbeteckning
Inre organ
Pleuravätska Allmän odling
Remissord
Remiss
Lab.datasystem
Provtagning
Pleura
Laboratorieremiss 3, Mikrobiologi
LabStudio
Anaerob transportflaska/Sterilt rör utan tillsats:
Desinficera huden
Aspirera material och sätt detta till transportflaskan
eller det sterila röret.
Provtagningsset med kolat transportmedium, svart
kork, (kan användas om provet tas under sterila
förhållanden)
Kylförvaring +2-8 °C i väntan på transport och
analys
Provet får ej frysa
Omhändertagande
Hållbarhet
Laboratorium
Laboratoriemedicin Västernorrland
Klinisk Mikrobiologi
Sundsvalls sjukhus
Förväntad svarstid
Referensintervall
Klinisk beslutsgräns Växt/Ingen växt
Metod
Aerob och anaerob odling inkl. jästsvampsodling
Ackrediterad analys Ja
Interferenser
Mätosäkerhet
Sökord
Anmärkning
Klinisk indikation
Allmän odling vid misstanke på infektion
Original lagras elektroniskt
Download