Pleuravätska

advertisement
1 (2)
PROVTAGNINGSANVISNING
PLEURAVÄTSKA
26125-4
Laboratoriemedicin
Elin Mårtensson (elma3)
Pleuravätska
Laboratoriemedicin
Klinisk kemi
Remiss
Cosmic: Pleura-Albumin, Pleura-Protein, PleuraLD, Pleura-Glukos, Pleura-Kolesterol, PleuraTriglycerider, Pleura-Hb,
Pleuravätska,LpkPoly/Mono, Eos
Provtagningsmaterial
Celler/Hb
EDTA-rör (Artnr 13550)
Glukos
Heparinflourid-rör (Artnr 2871)
Albumin/Protein/LD/Kolesterol/Triglycerider
Rör utan tillsats (Artnr 7802)
Provtagning
Provhantering
Referensintervall
Indikation
Lämnas snarast till laboratoriet.
LPK
Poly
Mono
0x106/L
0x106/L
0x106/L
Se Metodbeskrivning
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Kerstin Silfver
Åke Åkerblom
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2017-02-17
2 (2)
PROVTAGNINGSANVISNING
PLEURAVÄTSKA
26125-4
Laboratoriemedicin
Elin Mårtensson (elma3)
Interferens/felkällor
Svarsrutiner
Analysen utförs hela dygnet, alla dagar.
Övrigt
På pleuravätskan räknas procent eosinofila av
polynukleära celler.
Ackrediterad
Vid frågor ring 24130 (internt), 154130 (externt).
Nej
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Kerstin Silfver
Åke Åkerblom
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2017-02-17
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards