TSH (tyreoideastimulerande hormon), S

1 (2)
PROVTAGNINGSANVISNING
TSH (TYREOIDEASTIMULERANDE HORMON), S-
26147-2
Laboratoriemedicin
Elin Mårtensson (elma3)
TSH (tyreoideastimulerande
hormon), SLaboratoriemedicin
Klinisk kemi
Remiss
Cosmic: S-TSH
Pappersremiss: Bassortiment (Artnr 4215)
Provtagningsmaterial
Rutin
SST-rör (Artnr 3774)
Akut
Trombinrör (Artnr 16100)
Provtagning
Provhantering
Efter centrifugering är provet hållbart 7 dagar i
2-8°C.
Referensintervall
Vuxna
0,3–4,5 mU/L
Barn
1 v-3 mån
0,7-11,0 mU/L
3-12 mån
0,7-8,4 mU/L
1-6 år
0,7-6,5 mU/L
6-11 år
0,6-4,8 mU/L
11-17 år
0,5-4,3 mU/L
17 år -
0,3–4,5 mU/L
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Kerstin Silfver
Åke Åkerblom
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2017-02-24
2 (2)
PROVTAGNINGSANVISNING
TSH (TYREOIDEASTIMULERANDE HORMON), S-
26147-2
Laboratoriemedicin
Elin Mårtensson (elma3)
Indikation
Se Metodbeskrivning.
Interferens/felkällor
Närvaron av autoantikroppar kan inducera höga
molekylviktkomplex
(makro-TSH), vilka kan orsaka oväntat höga
TSH-värden.
Svarsrutiner
Analysen utförs hela dygnet, alla dagar.
Övrigt
Vid frågor ring 24130 (internt) 154130
(externt).
Ackrediterad
Ja
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Kerstin Silfver
Åke Åkerblom
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2017-02-24