1 (2)
PROVTAGNINGSANVISNING
ANTI-HBC, S-
32948-1
Laboratoriemedicin
Elin Mårtensson (elma3)
anti-HBc, SLaboratoriemedicin
Klinisk kemi
Remiss
Cosmic: HBc,anti,Screen,S-, Donati,
AkutHepatit, SmittBarn, SmittVuxen,
StickPersonal
Pappersremiss: Remiss för Diagnostik Serologi
Provtagningsmaterial
Rutin
SST-rör (Artnr 3774)
Akut
Trombinrör (Artnr 16100)
Provtagning
Provhantering
Efter centrifugering är provet hållbart 5 dagar i
2-8°C.
Referensintervall
NEG
Indikation
Se Metodbeskrivning
Interferens/felkällor
Se Metodbeskrivning
Svarsrutiner
Analysen utförs hela dygnet, måndag-fredag.
Indikerar pågående eller genomgången
infektion. Vaccination ger inte antikroppar mot
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Kerstin Silfver (fd Ögren)
Åke Åkerblom
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2017-01-09
2 (2)
PROVTAGNINGSANVISNING
ANTI-HBC, S-
32948-1
Laboratoriemedicin
Elin Mårtensson (elma3)
HBc.
Verifiering av positiva screeningresultat utförs
vid NUS. Slutsvar kommer då från NUS. Vid
frågor kring utvidgade analyser vid verifiering
kontaktas klinisk mikrobiologi, NUS på 0907851125.
Övrigt
Vid frågor ring 24130 (internt) 154130
(externt).
Ackrediterad
Ja
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Kerstin Silfver (fd Ögren)
Åke Åkerblom
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2017-01-09