1 (2)
PROVTAGNINGSANVISNING
GLUKOS, S-
25812-2
Laboratoriemedicin
Elin Mårtensson (elma3)
Glukos, SLaboratoriemedicin
Klinisk kemi
Remiss
Cosmic: S-Glukos
Pappersremiss: Bassortiment
Provtagningsmaterial
Rutin
SST-rör (Artnr 3774)
Akut
Trombinrör (Artnr 16100)
Provtagning
Provhantering
Efter centrifugering är prover hållbart 3 dagar i
2–8°C.
För att inte S-Glukos ska bli falskt för lågt skall
provet centrifugeras inom 45 minuter efter
provtagningen.
Referensintervall
4,2-6,3 mmol/L
Indikation
Se Metodbeskrivning
Interferens/felkällor
Svarsrutiner
Analyser utförs hela dygnet, alla dagar.
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Lida Farjadmand
Åke Åkerblom
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2016-12-22
2 (2)
PROVTAGNINGSANVISNING
GLUKOS, S-
25812-2
Laboratoriemedicin
Elin Mårtensson (elma3)
Övrigt
Ackrediterad
Klinisk manifest diabetes mellitus innebär ett
fastande S-Glukos över eller lika med 7,0
mmol/L uppmätt vid två tillfällen eller
slumpmässigt taget.
S-Glukos över eller lika med 11,1 mmol/l. Det
senare i kombination med symtom på hyperglykemi räcker för diagnos.
Vid frågor ring 24130 (internt) 154130
(externt).
Ja
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Lida Farjadmand
Åke Åkerblom
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2016-12-22