1 (2)
PROVTAGNINGSANVISNING
ANTI-HAV, S-
32950-1
Laboratoriemedicin
Elin Mårtensson (elma3)
anti-HAV, SLaboratoriemedicin
Klinisk kemi
Remiss
Cosmic: S-HAV,anti, AkutHepatit, SmittBarn
Pappersremiss: Remiss för Diagnostik Serologi
Provtagningsmaterial
Rutin
SST-rör (Artnr 3774)
Akut
Trombinrör (Artnr 16100)
Provtagning
Provhantering
Efter centrifugering är provet hållbart 7 dagar i
2-8°C.
Referensintervall
NEG
Indikation
Se Metodbeskrivning
Interferens/felkällor
Se Metodbeskrivning
Svarsrutiner
Analysen utförs hela dygnet, måndag-fredag.
Ger indikation om genomgången infektion eller
immunitet efter vaccination.
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Kerstin Silfver (fd Ögren)
Åke Åkerblom
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2017-01-09
2 (2)
PROVTAGNINGSANVISNING
ANTI-HAV, S-
32950-1
Laboratoriemedicin
Elin Mårtensson (elma3)
Övrigt
Vid frågor ring 24130 (internt) 154130
(externt).
Ackrediterad
Ja
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Kerstin Silfver (fd Ögren)
Åke Åkerblom
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2017-01-09