Sticka-U - Centuri

advertisement
1 (2)
PROVTAGNINGSANVISNING
STICKA-U
26810-2
Laboratoriemedicin
Elisabeth Raftsjö-Södergren
Sticka-U
Laboratoriemedicin
Klinisk kemi
Remiss
Cosmic: Profilnamn U-Sticka
Provtagningsmaterial
Urinrör 11 mL (Artnr 18789)
Överföringsstrå (Artnr 16879)
Provtagning
Färsk urin mittportion.
Mittportion utan föregående tvätt
rekommenderas.
Urinen skall komma från urinvägarna och inte
kontamineras av partiklar utanför,
d v s lämna första portionen urin i toaletten, ta
sedan tillvara nästa portion i en urinmugg eller
liknande och lämna resterande urin i toaletten.
Falskt negativa resultat kan inträffa om urinen
inte hållits i blåsan tillräckligt länge (4 tim)
innan provtagningen.
Kylförvaring rekommenderas ej då falska värden
kan fås pga erytrocyterna hemolyseras och
leukocyterna lyseras.
För att optimala testresultat skall nås måste
beskrivningen följas noggrant med exakt
avläsningstid.
Provhantering
Referensintervall
Bedömning ska göras inom 2 h efter
provtagningen.
Glukos
Hemoglobin
Protein
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Lida Farjadmand
Åke Åkerblom
0 arb enh
0 arb enh
0 arb enh
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2017-01-02
2 (2)
PROVTAGNINGSANVISNING
STICKA-U
26810-2
Laboratoriemedicin
Elisabeth Raftsjö-Södergren
Leukocyter
Nitrit
0 arb enh
0 arb enh
Indikation
Se Metodbeskrivning
Interferens/felkällor
Se Metodbeskrivning
Svarsrutiner
Analysen utförs hela dygnet, alla dagar.
Övrigt
Vid frågor ring 24130(internt) 154130(externt)
Ackrediterad
Nej
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Lida Farjadmand
Åke Åkerblom
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2017-01-02
Download