Pneumokockantigen, U-

advertisement
Dokumentnr-Utgåva
1 (1)
P776-12
Laboratoriemedicin
Pneumokockantigen, U-
Analysbeteckning
Pneumokock-ag, U-
Remissord
Remiss
U-Pneumokock-ag
Laboratorieremiss Sollefteå Örnsköldsvik (A4)
för analys i Sollefteå, Örnsköldsvik
Laboratorieremiss 2 (A4) för analys i Sundsvall
Flexlab
Sterilt rör à 10 mL utan tillsats
Rumstemperatur eller kyl/frys
1 dygn +20-25 °C
14 dygn +2-8 °C
14 dygn -20 °C
Laboratoriemedicin Västernorrland
-Sundsvalls sjukhus, Klinisk kemi
-Sollefteå sjukhus
-Örnsköldsviks sjukhus
Analyseras dygnet runt
Lab.datasystem
Provtagning
Omhändertagande
Hållbarhet
Laboratorium
Förväntad svarstid
Referensintervall
Klinisk beslutsgräns
Metod
Ackrediterad analys
Interferenser
Mätosäkerhet
Sökord
Immunokromatografisk test
Ja
Pneumokock; Streptococcus pneumoniae;
urinantigen
Anmärkning
Klinisk information
Analysen baseras på ett immunokromatografiskt test för identifiering av
pneumokockcellväggantigen (C-polisackarid) i urin.
Testet är avsett att användas som ett snabbdiagnostiskt komplement till
konventionella diagnostiska metoder.
Ett positivt utfall anses korrelera väl med sjukdom hos vuxna. Hos barn finns risk för
genomslag av pneumokocker i koloniserande luftvägsflora.
Testet kvarstår positivt i flera veckor trots antibiotikabehandling hos patienter med
pneumokockpneumoni. Ett negativt resultat utesluter inte pneumokocketiologi.
Infektionsläkarföreningen rekommenderar analysen vid allvarlig pneumoni och vid
pågående antibiotikabehandling.
Original lagras elektroniskt
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards