Salicylat, S-

advertisement
Dokumentnr-Utgåva
1 (2)
P546-12
Laboratoriemedicin
Salicylat, S-
Analysbeteckning
Salicylat, S-
Remissord
Remiss
S-Salicylat
Laboratorieremiss Sollefteå Örnsköldsvik (A4)
Laboratorieremiss 1 (A4) eller
Laboratorieremiss Akut för analys i Sundsvall
FlexLab
1 rör venblod i rör utan tillsats, röd propp
Provtagningsdagen intas läkemedlet efter
provtagningen
Centrifugeras
Om provet inte når laboratoriet provtagningsdagen
centrifugera provet och häll av serum till plaströr,
centrifugera därefter provet ytterligare en gång och
häll av serum till nytt plaströr
Avhällt serum:
2 veckor +2–8 °C
Laboratoriemedicin Västernorrland
-Sundsvalls sjukhus, Klinisk kemi
-Sollefteå sjukhus
-Örnsköldsviks sjukhus
Analyseras dygnet runt
Terapeutiskt intervall: Se Fass
Lab.datasystem
Provtagning
Omhändertagande
Hållbarhet
Laboratorium
Förväntad svarstid
Referensintervall
Klinisk beslutsgräns
Metod
Spektrofotometri
Ackrediterad analys Ja
Interferenser
Total-protein < 140 g/L interfererar ej*
*Recovery inom ±10% av initialvärde vid
salicylatnivå 2,2 mmol/L
Följande substanser har testats för korsreativitet:
Substans
Nivå
µg/mL
Korsreaktivitet
%
p-aminosalicylat
Acetylsalicylsyra
m-aminosalicylat
Metylsalicylat
Gentisinsyra
Salicyluriksyra
Homogenticinsyra
Dinatrium-EDTA
Teofyllin
Oxalsyra
Diflunisal
Klorzoxazon
Salicylamid
Fenol
Alfa-ketobutyriksyra
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
300
300
300
500
500
1000
1000
1000
28,8
24,1
8,34
6,44
2,86
1,96
1,89
1,55
1,43
1,22
1,10
0,65
0,49
0,33
0,32
Original lagras elektroniskt
Dokumentnr-Utgåva
2 (2)
P546-12
Laboratoriemedicin
Salicylat, SBensoesyra
Naprosyn (Naproxen)
p-anisiksyra
Urinsyra
1000
500
1000
300
Ej
Ej
Ej
Ej
detekterad
detekterad
detekterad
detekterad
Analyser har utförts på följande 15 läkemedel
(listade nedan)
Ingen signifikant interferens med analysen påvisades
Acetaminofen
Ibuprofen
Acetylcystein
Levodopa
Ampicillin-Na
Metyldopa + 1,5 H2O
Askorbinsyra
Metronidazol
Ca-Dobesilat
Fenylbutazon
Cefoxitin
Rifampicin
Cyklosporin
Teofyllin
Doxycyklin (Tetracyklin)
Mätosäkerhet
Sökord
Anmärkning
Enhet mmol/L
Klinisk information
Se Fass
Rimligt terapeutiskt intervall, se även FASS: 1,1 - 2,2 mmol/L
Biverkningssymptom kan uppträda redan inom det övre området för det terapeutiska
intervallet.
Original lagras elektroniskt.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards