7-2016 Benso och Tricykliska utgår

advertisement
Datum
KLINISK KEMI
Handläggare
Direkttelefon
Vår beteckning
2016-02-25
7-2016
Ert datum
Er beteckning
Till berörda avdelningar och mottagningar
Analys av Bensodiazepiner och Tricykliska läkemedel i
serum utgår ur sortimentet
Av tradition har vi inom landstinget i Värmland rutinmässigt analyserat
Bensodiazepiner och Tricykliska läkemedel i serum som en del av ett intoxikationspaket som går att beställa i Cosmic.
Detta innebär att ett stort antal analyser av dessa läkemedel analyseras akut
inom landstinget.
Som jämförelse kan nämnas Storstockholm där man visserligen kan beställa
Bensodiazepiner i serum akut men först efter att man ringt farmakologjouren för att efter överenskommelse ev. köra analysen om det är av klinisk
vikt.
I Värmland kör vi alltså istället flera serumanalyser om dagen vilket inte
känns riktigt motiverat. Förutom en hög kostnad ses ett krävande metodunderhållsarbete runt dessa analyser. Efter dialog med verksamheten har vi
nu beslutat att analyserna utgår från och med 14 mars 2016.
Lars-Olof Hansson
Medicinskt ansvarig
Överläkare
Birgit Eriksson
Verksamhetschef
Postadress
Besöksadress
Telefon (växel)
E-postadress
Klinisk kemi
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad
Rosenborgsgatan
054-61 50 00
[email protected]
Telefax(laboratoriemedicin)
Org.nr
054-15 18 40
232100-0156
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards