Institutionen för hälsovetenskap Kriminologprogrammet Läsåret

advertisement
Institutionen för hälsovetenskap
Kriminologprogrammet
Läsåret 2009/2010
VT 2010
Kriminologi GR (A)
Omtentamen 1 den 16/4
Beroende och kriminalitet
Kriminologprogrammet, 180 hp
Maxpoäng: 54 poäng
ABCDEF-
51-54 poäng
46-50 poäng
40-45 poäng
35- 39 poäng
30 -34 poäng
0 - 29 poäng
Datum: 16 april 2010-04-16
Skrivtid: 5 timmar
Hjälpmedel: Inga
Information till studenter och tentamensvakt:
Skriv svaren i denna tentamen
Kursansvarig lärare:
Bernt Skoglund 070-58 47 196
Omtentamen 2 den 21/5
Fråga 1 (4 POÄNG):
Vilka är de fyra grundläggande samtalsteknikerna i den
motivationshöjande behandlingen?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Fråga 2 (4 poäng)
Genom adoptionsstudier har två förloppstyper av alkoholberoende
framkommit – Typ 1 och Typ 2. Redogör för Typ 1.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Fråga 3 (4 poäng)
Heroin är en full agonist. Preparatet har också hög fettlöslighet och
ett mycket snabbt upptag i hjärnan. Vad resulterar dessa egenskaper
i?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Fråga 4 (4 poäng)
Det är förhöjd risk att utveckla beroende av Bensodiazepiner för vissa
grupper av människor. Vilka?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
Fråga 5 (4 poäng)
Vad innebär det för bensodiazepiner uppmärksammade begreppet
”lågdosberoende”?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Fråga 6 (4 poäng)
Vad är alkoholhallucinos? Beskriv!
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Fråga 7 (4 poäng)
Det akuta förloppet vid intravenös tillförsel eller inhalationsmissbruk
av heroin brukar beskrivas enligt en process i 4 steg, hur ser denna
ut?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Fråga 8 (4 poäng)
Vad innebär i korthet den första paragrafen i Lagen om
Omhändertagande av Berusade (LOB)? Vem/vilken organisation får
använda lagen?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 9 (2 poäng)
Vilken huvudsaklig effekt har läkemedel av bensodiazepin (BDZ) – typ
…………………………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................
Fråga 10 (4 poäng)
Vad är/innebär korstolerans?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Fråga 11 (2 poäng)
Med vilken avsikt används läkemedel i Analgetikagruppen i
kombination med narkotika?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Fråga 12 (4 poäng)
Fenomenet positiv förstärkning – vad innebär det?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Fråga 13 (4 poäng)
Tecken på nakotikamissbruk finns det beskrivningar av i litteraturen.
Beskriv minst 4 tecken.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………
Fråga 14 (4 poäng)
Vilken effekt har centralstimulerande medel? Låga doser och högre
doser?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Fråga 15 (2 poäng)
Vem/vilken organisation bär det yttersta huvudansvaret för
behandling av personer med alkohol- och drogproblem?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Download