Facit 23 november 2007

advertisement
NMIA04
Facit till omtentamen 23 november 2007
Svar sidan 1
13
ACTH
11
Adenohypofysen
14
Antidiuretisk hormon (vasopressin)
3
Allergier
5
Alveolära makrofager
2
Andfåddhet
9
Bakterier
fel
Blodsmitta
8
Bronchopneumoni
1
Gulaktig vätska som innehåller proteiner,
fetter, salter och hormoner
2
Hjärtklappning
6
Hyperplasi av bägarceller
15
Hypofysadenom
fel
Ja
6
Kronisk inflammation
10
Lungcancer
5
Mucociliära transporten
12
Neurohypofysen
5
Näsan och trachea
3
Parasitinfektioner
6
Skivepitelmetaplasi
7
Stoke´s krage
4
Trombocyter/blodplättar
2
Trötthet
Svar sidan 2
25
Avknoppning från döende celler
16
Axon
fel
Basalcellscancer
16
Cellkropp
17
Centralt i storhjärnan
19
Demyeliniserande sjukdomar
30
Den/de mekanism(er) som leder till
sjukdomens kliniska uttryck och
vävnadsförändring
16
Dendriter
fel
Dermatofibrom
20
Dermis
18
En kavitet har bildats
22
Epidermis
28
Erytrocyt
29
Faktorer som förorsakar sjukdom
fel
Frontalt i storhjärnan
31
Fysiologisk metabol adaptation
31
Fysiologisk strukturell adaptation
24
Ja
23
Malignt melanom
27
Nekros
23
23
26
21
Seborroisk keratos
Skivepitelcancer
Stamcell
Subcutis
Svar sidan 3
38
Aflatoxiner
33
Bryta ned skadad vävnad och inducera
reparation
34
Calor / värme
36
Epiteloidcell/jättecell
34
Dolor/smärta
33
Eliminerar infektiösa agens
40
Fekal-oral smitta
39
Frisättning av matsmältningsenzymer
(lipaser och proteaser)
41
Gulsot, feber, sjukdomskänsla
38
Hepatit B
38
Hepatit C
fel
Ja
36
Lymfocyt
36
Plasmacell
35
Mastcell
35
Monocyt/Makrofag
32
Nej
42
Nej
35
Neutrofil granulocyt
34
Rubor/rodnad
34
Tumor/svullnad
37
Sänkt dödlighet i cervixcancer
Svar sidan 4
52
Acetylcholinreceptor
54
Adenocarcinom
fel
Adrenerga receptorer
50
Degenerativ ledsjukdom
fel
EBV (Epstein-Barr virus)
fel
Endocytos
43
Eukromatin
45
Exocytos
49
Försörjer brosket (nutrition)
fel
HCV (hepatot C virus)
43
Heterokromatin
53
HPV (Human Papilloma virus)
51
Ja
55
Leiomyom
44
Mitokondrie
fel
Nej
fel
Osteoblast
47
Osteoklast
48
Parathormon (PTH)
fel
Pinocytos
NMIA04, V07, Histologi och patologi för Medicinsk informatik
Omtentamen den 23november 2007
Namn:
90
Nej
46
Platta ben
46
Rörben
82
Plötslig död
49
Smörjer leden
87
Reversibel ischemi i hjärtat
86
Stas i lymfkärlsystemet
84
Åderförkalkning
Svar sidan 5
fel
Apoptos
79
Äldre
62
Cytokiner
59
Det ospecifika (innate) immunsystemet
60
Det ospecifika (innate) immunsystemet
61
Det specifika (adaptive) immunsystemet
57
Epidydimis
63
Hjärnan – ger feber
56
Inflammation i uterusslemhinnan
63
Levern – ger akut fas proteiner
fel
Nej
58
Prostata
58
Sädesblåsor
58
Testikel
57
Vas deferens
Svar sidan 6
64
Bakterier
66
E.coli
68
Hepatit A
73
Histamin
67
HIV
71
IgG
75
IgG
70
IgM
72
Mastceller
64
Parasiter
65
Pneumococc
64
Svamp
69
TOLL-like receptor
fel
Typ 1, omedelbar överkänslighet
76
Typ 4, fördröjd överkänslighet
74
Via placenta
64
Virus
Svar sidan 7
fel
Artros
78
Barnbv
83
De djupa venerna
88
Ductal cancer
77
Glomerulus
80
Hjärtat
81
Hjärtinfarkt
85
Hypertoni
89
Ja
Download