Viruses
Virus
NE
NA
LC
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Rike: Viruses - virus Synonymer:
Kännetecken
Virus defineras i Nationalencyklopedin som "typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke
levande". Det innebär att virus inte med säkerhet kan betraktas som organismer. Till skillnad från "äkta levande
organismer" kan de inte reproducera sig själva. De är beroende av att komma in i en levande cell av någon egentlig
organism för att kunna föröka sig. En del anser att virus därför inte bör omfattas av begreppet liv. Andra menar att de
är den ultimata formen av liv, högt utvecklade parasiter som har gjort sig av med alla celldelar som inte behövs för
förökning. När de nått en värdorganism låter de cellerna hos denna stå för ämnesomsättningen. De påverkar cellerna
att tillverka allt som viruset behöver för att föröka sig. När nya viruspartiklar/individer har bildats släpps dessa ut ut
värdcellen för att infektera nya celler.
Författare
Ragnar Hall 2016.
ArtDatabanken - artfaktablad
1