Faktablad om mikroorganismer (SH 1) - e-Bug

advertisement
Svampar
Bakterier
Cellmembran
Kromosom
Virus
Kapsid
Komplex
(Bacteriofag – ett virus som infekterar
bakterier)
Sporangium
Nukleinsyra
Sporangiofor
Glykoprotein
er
Cellvägg
Rhizoider
Sporangium
Sporbildande organ.
Cytoplasma
Bakterier lever fritt och finns överallt
Sporangiofor
Trådaktig stjälk som sporangiet bildas på.
Kromosom
Cellens genetiska material (DNA).
Rhizoider
Hyfer under ytan som är specialiserade
på att absorbera föda.
Cellvägg
Cellväggen består av peptidoglykan och ger
bakteriecellen dess form och stadga.
Cellmembran
Skikt på cellväggens insida som utgör en
avgränsning för cellens innehåll samt en barriär för
ämnen inifrån och utifrån.
Cytoplasma
Geléliknande ämne inuti cellen där cellinnehållet
finns.
Virus lever INTE fritt – de MÅSTE leva inuti
en annan levande cell/organism
Kapsid
Dubbelt lipidskikt där cellens genetiska
material finns.
Glykoproteiner
Har två olika syften:
 Förankra viruset vid värdcellen.
 Transportera genetiskt material från
viruset till värdcellen.
Nukleinsyra
Antingen DNA- eller RNA-material, men virus
innehåller sällan bådadera. De flesta virus
innehåller RNA-material.
Download