Vinterkräksjuka (calicivirus/norovirus)

advertisement
reviderad mars 2016
Vinterkräksjuka (calicivirus/norovirus)
Calicivirus är en vanlig orsak vid utbrott på förskolor, vårdavdelningar, äldreboenden och
matställen. Varje år tvingas flera avdelningar på sjukhusen ha intagningsstopp och
restauranger stänga för rengöring.
Smittämne:
Sjukdom:
Inkubationstid:
Sjukdomstid:
Smittspridning:
Åtgärder:
Immunitet:
Calicivirus är ett gruppnamn och tillhör virusfamiljen caliciviridae.
Till denna familj räknas idag två grupper av virus som bland annat kan
orsaka diarré hos människa: Norovirus och Sapovirus. På engelska
heter det winter vomiting disease eller på svenska vinterkräksjuka.
Kräkningar (med plötslig debut) är det vanligaste symtomet, men även
diarréer och andra magsjukesymtom som t.ex. buksmärtor, huvudvärk
och feber kan förekomma.
Kort, 10-48 timmar, oftast insjuknar man 1 – 1½ dygn efter att man
blivit smittad.
Man tillfrisknar vanligen efter 1-2 dygn. Återinsjuknande är inte helt
ovanligt.
En liten mängd virus räcker för att bli smittad. Smittvägen är främst
kontaktsmitta, t.ex. via våra händer, via förorenad handduk eller via
förorenad yta. Även livsmedelsburen smitta är vanlig. Livsmedlet har
då förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk.
Smittämnet förekommer även i de explosiva kräkningarna.
Avföringen innehåller stora mängder virus. Man utsöndrar fortfarande
virus några dagar efter tillfrisknandet. Även personer som bara kräkts
utsöndrar virus i avföringen.
En god handhygien, använda egen handduk (eller engångs) och egen
(flytande) tvål.
Ev kan man avsluta handtvätten med handdesinfektion (småflaskor
finns att köpa receptfritt på Apoteket). Den sjuke bör använda egen
toalett om möjligt. Man bör inte laga mat åt de andra i familjen.
En vanlig anledning till fortsatt spridning är att man går tillbaka till
sina arbetsplatser för tidigt, speciellt viktigt att tänka på för de som
hanterar livsmedel eller arbetar inom vård- och omsorg.
Skyddande immunitet är kortvarig.
smittskyddsenheten
Centrallasarettet, 351 85 Växjö. 0470-588278
www5.ltkronoberg.se/smittskydd
Download