Instuderingsfrågor Virus-cell interaktioner 1

advertisement
Instuderingsfrågor Virus-cell interaktioner
[email protected]
1. Beskriv hur ett organ blir en etablerad cell linje.
2. Virus adsorption: Vad på viruset binder till cellen?
Vad är det för skillnad mellan en virus receptor och attachment factor?
Hur kan virus receptorn påverka vilka celler som infekteras?
3. Virus entry: Hur tar sig ett höljebärande virus in i celler?
Hur tar sig ett icke-höljebärande virus in i celler?
4. Beskriv virus replikation av ett +ssRNA och ett –ssRNA virus.
5. Beskriv virus replikation av ett DNA virus.
6. På vilka tre sätt lämnar ett virus en infekterad cell?
Download