Bakterie- och virusguide

advertisement
Bakterie- och virusguide
Dokumenterad effektivitet
Triamin-desinfektion
Etanol-desinfektion
Klor-desinfektion
Höljeförsett virus1
Vegetative bakterier2
Jäst3
Mögelsvamp4
Norovirus
Virus utan hölje5
6
1
Virus som har ett lipidmembran som till exempel HBV, HCV, HIV och influensavirus.
Metaboliskt aktiv och reproducerande bakterieform. Mykobakterier tillhör de vegetativa bakterier som är mest resistenta
mot miljödesinfektionsmedel på grund av deras vaxartade ytterlager. Medan vissa arter är bekymmersamma när det
gäller bronkoskop och annan invasiv medicinsk utrustning, oroar man sig sällan för överföring av mykobakterier
från ett hårt underlag.
2
3
Typ av svamp. Exempelvis är Candida spp. jäster.
4
Mögelsvamp är färgad, vilket gör svampen mycket mer synlig för det mänskliga ögat än jäst.
5
Norovirus men även rota- och adenovirus är typiska representanter. I kontrast till höljesförsedda virus, karaktäriseras
virus utan hölje av en högre resistens mot kemikalier.
6
Term för den vilande formen av sporbildande bakterier. I synnerhet är endosporer resistenta mot kemikalier, dvs. sporer
av Bacillus subtilis och Clostridium difficile.
Wet Wipe A/S
Vallensbækvej 65
DK-2625 Vallensbæk
Tel: +45 43 62 19 43
[email protected]
www.wetwipe.dk
Återförsäljare
Mediplast AB
Box 9504, 200 39 Malmö,
Tel: 020 78 80 35
www.mediplast.com
CVR: 30207726
22-051, SE, Ver. 4
Oct 2016
Download