Några frågor och svar

advertisement
Frågor och svar som jag fått skickat till mig via mail
1.) Vilken mekanism ligger bakom den normala variationen av säsongsinfluensa mellan säsongerna?
SVAR: Influensa epidemier (normal variation säsongsinfluensa) är vanligen orsakade av mutationer i generna som
kodar för H eller N detta resulterar i en antigen drift (mindre förändringar).
2.) Vilken mekanism ligger bakom Den pandemiska varianterna av influensa A?
SVAR: Influensa pandemier är vanligen orsakade av ”reassortment” bland generna som kodar för H eller N detta
resulterar i en antigen shift (större förändringar).
3.) Vilken är den vanligaste dermatofyten som ger humana infektioner i Sverige?
SVAR: Dermatofyter är en typ av mögelsvampar som kan orsaka infektioner hos människan. Vanligaste dermatofyten är
Trichophyton rubrum
4,) Hur påverkar LPS kroppen?
SVAR: LPS (endotoxin) gör många delar i immunförsvaret väldigt aktivt .... vilket leder till att kroppen skadas på
flera olika sätt; vasculär permeabilitet ökar, feber ökar, intravasculär koagulation se bok eller de anteckningar som finns
utlagda på kurshemsidan.
5.) Säger man ikosahedrala virus eller tjugokantiga virus?
SVAR: Båda svaren ok
6.) Vad är det för skillnad på mekanisk barriär och kemisk barriär?
SVAR: Mekaniska barriärer: hud, slemhinna, sekretion, enkelriktade flöden
Kemiska barriärer: lågt pH (mage, vaginalt, hud), galla även normalflora
7.) Vilken typ av svamp är Candida albicans?
SVAR: Jästsvamp
8.) Vad är det för skillnad på virus kapsid och bakteriens kapsel?
SVAR: Virus kapsid består av strukturella proteiner som skuddar virusets arvsmassa. Kapsid+arvsmassa kallas ibland
för nukleokapsid.
Bakterie kapsel är ett ganska löst lager av polysackarid/och polypeptider (protein), är lagret jätte löst kallas det slem.
9.) Hur funkar Betalaktamantibiotika (penicilliner)?
De bider till ”penicillinbindande proteiner”/ ”transpeptidas karboxylaser” dvs de proteiner som i en bakterie katalyserar
ihosättningen av peptidolukandelar (crosslinkingen fingerar inte och cellväggen blir mycket försvargad)
Dessa frågor har jag också fått, men det är inga korta svar på detta dock finns beskrivning både i bok och i
anteckningar. Vi tar det därför tillsammans på tavlan!


Virusets replikationscykel (se bild 22, 23, 32 i allmänvirologi anteckningar)
Peptidoglukansyntes (se framförallt peråkes anteckningar, men även boken och allmänbakteriologi
anteckningar.) OBS! det räcker med de 3 viktigaste stegen 1.) perkursor inne I cellen 2.) ut genom
membranet 3.)ihopsättning utanför membranet
10.) Vilket antibiotika väljer man vid bakteriell meningit (hjärnhinneinflammation)?
Eftersom detta är så pass alvarligt så måste man snabbt ge antibiotika intravenöst, eftersom man då inte hunnit odla och
resistens bestämma är valet att ”slå” bredare->cefotaxim
Penicillin allergi->kloramfenicol
Efter odling och resistensbestämning:
penicillinkänsliga meningokocker och pneumokocker ->bensylpenicillin
penicillin restenta pneumokocker->cefotaxim
H.influensae->ampicillin
H.influensae amicillin resistens->cefotaxim
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards