Influensa text

advertisement
Nu startar årets vaccinationskampanj
mot säsongsinfluensa
Källa:
HSNNYTT 07/13 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN,STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Var femte stockholmare, cirka 450 000 personer, ingår i någon av de medicinska
riskgrupper som erbjuds gratis vaccination mot säsongsinfluensa och i vissa fall även
lunginflammation. 300 000 av dem är ålderspensionärer och omkring 25 000 är
gravida. Omkring 125 000 personer yngre än 65 år har någon medicinsk risksjukdom
som gör att de erbjuds gratis influensavaccin säsongen 2013/2014.
Som vårdgivare träffar du riskgrupperna när de besöker vården vid olika slags
tillfällen.
Åke Örtqvist, smittskyddsöverläkare, ger här några argument varför det är så
angeläget att riskgrupperna vaccinerar sig.
En del riskpersoner känner sig inte särskilt sjuka. Varför bör de ändå vaccinera sig
mot influensan?
– Alla som har en risksjukdom bör vaccinera sig mot influensa och lunginflammation,
oavsett hur sjukdomen yttrar sig. Även om man i vanliga fall inte har svåra symtom,
kan tillståndet förvärras snabbt om man får influensa.
– Säg att du lever ganska väl med till exempel KOL och drabbas av influensa. Då kan
infektionen förvärra skadan som finns i luftrören. Det finns också en risk att en del av
denna skada kvarstår efter att influensan har läkt. Om du har hjärtsvikt kan den
förvärras och leda till att du inte orkar leva på samma sätt som innan du drabbades
av influensan.
Varför bör alla gravida vaccineras?
– Gravida kan bli svårt sjuka av influensa och då finns det också risk för att fostret
skadas. Vaccinationen bör ges i andra och tredje trimestern eftersom risken för
komplikationer vid influensa är som störst i slutet av graviditeten.
– Graviditetsvecka 18–20 är, efter den vanliga ultraljudsundersökningen, är ett bra
vaccinationstillfälle. Via de antikroppar som går över till fostret via moderkakan, kan
få ett skydd mot influensa de första månaderna efter förlossning.
Efter svininfluensapandemin tror många att det vanliga influensavaccinet kan ge
allvarliga biverkningar. Hur
kan sjukvården bemöta det?
– ”Säsongsinfluensavaccinet” är ett helt annat vaccin, är det viktigast budskapet till
allmänheten. Det har använts i många hundra miljoner doser utan de biverkningarna.
Nyttan med vaccinet överstiger vida riskerna att inte vaccinera sig.
Download