Vaccination mot influensa

advertisement
Vaccination mot influensa
Vi har Drop-in-mottagning
måndag-onsdag 13.00-16.00
hela hösten.
Mottagningarna i Gullspång
& Hova.
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att
skydda kroppen bättre mot viruset.
Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera
dig om du
• har fyllt 65 år
• har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder
- Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
- svårbehandlad diabetes
- kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom
eller medicinering
- kronisk lever- eller njursvikt
- extrem fetma
- neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
• är barn med flerfunktionshinder eller svår astma
• är gravid.
Smittskydd Västra Götaland
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards