Vaccination mot influensa

advertisement
Vaccination mot influensa
Vi har Drop-in-mottagning
måndag-onsdag 13.00-16.00
hela hösten.
Mottagningarna i Gullspång
& Hova.
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att
skydda kroppen bättre mot viruset.
Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera
dig om du
• har fyllt 65 år
• har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder
- Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
- svårbehandlad diabetes
- kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom
eller medicinering
- kronisk lever- eller njursvikt
- extrem fetma
- neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
• är barn med flerfunktionshinder eller svår astma
• är gravid.
Smittskydd Västra Götaland
Download