Fått nys om influensa- vaccinet?

advertisement
INFLUENSASÄSONGEN 2013–2014
Fått nys om
influensavaccinet?
Hjälp immunförsvaret mot ett elakt virus – redan idag!
Smittskydd Västra Götaland
Dags att
snuva ett
virus
Risken att
bli allvarligt
sjuk
När du vaccinerar dig mot influensa får immunförsvaret hjälp
att skydda kroppen bättre mot viruset. Om du ändå blir sjuk
får du oftast mildare symtom. Influensa är för det mesta ofarligt.
Men om du har någon kronisk sjukdom eller är över 65 år kan du
bli svårt sjuk och även drabbas av svåra följdsjukdomar, som till
exempel lunginflammation och blodförgiftning.
DU HAR STÖRRE RISK ATT BLI ALLVARLIGT SJUK
OCH BÖR VACCINERA DIG OM DU
Gör vad du kan för att minska risken. Vaccinera dig i tid!
ETT VÄL BEPRÖVAT VACCIN SOM ANVÄNTS I ÖVER 40 ÅR
Vaccinet anpassas varje säsong för att klara det senaste viruset,
men själva grunden är alltid densamma. Det har använts sedan
70-talet och har givits till fler än en miljard människor. Det är
ett pålitligt vaccin och det bästa skyddet mot influensa. När du
vaccinerar dig kan du bli öm och svullen runt vaccinationsstället
och en del får lite feber. Besvären går över inom några dagar.
Säsongens influensavaccin heter Vaxigrip®.
• har fyllt 65 år
• har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder
– kronisk hjärt- eller lungsjukdom
– svårbehandlad diabetes
– kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom
eller medicinering
– kronisk lever- eller njursvikt
– extrem fetma
– neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
• är barn med flerfunktionshinder eller svår astma
• är gravid i andra eller tredje trimestern
NÄR, VAR OCH TILL VILKET PRIS?
Du kan vaccinera dig på din vårdcentral från den 15 oktober.
Om du tillhör någon av grupperna ovan betalar du 100 kronor.
För övriga kostar det 170 kronor.
Det ligger
i luften
Det är lätt att smittas av influensaviruset som sprids genom hosta
och nysningar. Smittan kan också överföras vid nära kontakt med
en smittad person. Vanliga symtom är hosta, hög feber och värk
i huvud, muskler och leder. Influensan varar ofta i en vecka, men
man kan känna sig trött ytterligare några veckor.
Prata gärna med din vårdcentral eller
ring 1177 till Sjukvårdsrådgivningen.
Du kan också läsa mer på www.1177.se
Smittskydd Västra Götaland
Download