Det gäller dig och ditt barn
Vaccinera eller Inte ?
Du skall själv fatta beslut !
Bli inte offer för mediahypen
eller vårdsvängens prat och
ogrundade påstående.
Vaccinationstillverkaren har full
ansvarsfrihet i förväg för de skador
det otillräckligt utprövade vaccinet
orsakar.
Myndigheter och statsråd har blivit
anmälda till Justitiekanslern.
Varför har du inte läst om detta i
den ”fria” pressen ?
Mer information finns på hemsidorna
 vaccinationsfaran.se
 nyapolitiken.biz
 vaken.se
 theflucase.com