2016/17:1726 CSN-bidrag till studier i salafism/wahabism

advertisement
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-07-10
Besvaras senast
2017-07-24
Till statsrådet Anna Ekström (S)
2016/17:1726 CSN-bidrag till studier i salafism/wahabism
Medieuppgifter gör gällande att elever har fått CSN-bidrag för att studera vid
det islamistiska Medinauniversitetet i Saudiarabien. Närmare bestämt har hela
2,5 miljoner kronor betalats ut till elever för detta ändamål.
På detta universitet får enbart muslimska män studera – kvinnor och ickemuslimer är över huvud taget inte välkomna. Enligt en professor i islamisk
teologi och filosofi vid Uppsala universitet är nämnda universitetet inte heller
ett vetenskapligt lärosäte.
Det vore illa nog om det stannade där men faktum är att det dessutom, inte helt
oväntat med tanke på att universitetet ligger i Saudiarabien, är den wahabistiska
tolkningen av islam som undervisas och att skolan har som mål att ”sprida
islams budskap över världen”. Kort och gott är hela syftet med skolan att med
hjälp av missionärer sprida den mest hårdföra typen av islam i världen.
Ovanstående ska också ses mot bakgrund av den senaste tidens återkommande
problem med jihadism och radikalisering.
Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:
Är det enligt ministern acceptabelt att svenska skattemedel går till den här
sortens utbildningar och om inte, vad avser ministern att göra för att se till att
finansiering av den här sortens ”studier” inte sker i framtiden?
………………………………………
Markus Wiechel (SD)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Ann Larsson
2 (2)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards